Toenemende vraag naar hoortoestellen en hoorhulpmiddelen

De hoortoestelmarkt is in 2021 met 12% gegroeid ten opzichte van het jaar ervoor, maakt branchevereniging GAIN bekend. In totaal zijn er in 2021 354.444 hoortoestellen verkocht. Ook hoorhulpmiddelen en andere technologieën zoals ‘hearables’ worden steeds populairder.

Er is over de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien in het aantal verkochte hoortoestellen. “Nadat de totale nationale markt kromp met 4,3% in het eerste jaar van de pandemie, heeft de hoorbranche zich herpakt en hebben vele slechthorenden de audicienwinkels juist weer meer weten te vinden. Door de anderhalve metersamenleving, mondkapjesplicht en het toenemende digitale contact lijkt optimaal horen als steeds belangrijker te worden beschouwd.“ zegt Kees van der Sluijs, directeur van GAIN.

Goed kunnen communiceren is essentieel om volwaardig te functioneren en sociaal isolement te voorkomen. In de tweede helft van vorig jaar heeft dit inzicht mogelijk vele mensen met een onbehandeld gehoorverlies ertoe aangezet om een hoortoestel aan te schaffen. Ook innovatie, op gebied van technologie en gebruikersgemak speelt volgens de branchevereniging een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

Technologische ontwikkelingen en hoorhulpmiddelen

De bewustwording van het belang van optimaal horen en goede hoorzorg wordt steeds groter. Niet alleen de vraag naar een hoortoestel neemt toe, ook de vraag naar hoorhulpmiddelen en andere innovaties groeit.

De hoorhulpmiddelen-markt op het gebied van wek- en waarschuwingssystemen is in 2021 met 14% gegroeid. De wek- en waarschuwingssystemen worden steeds slimmer; het is bijvoorbeeld ook mogelijk om de signalen te ontvangen op de mobiele telefoon of tablet. Op het gebied van tv-oplossingen is een verschuiving zichtbaar van separate hoorhulpmiddelen naar totaaloplossingen van de hoortoestelmerken. In 2021 is er 15% meer aan tv-oplossingen verkocht. Dat is meer dan in de afgelopen vier jaar. Deze groei is met name toe te kennen aan de toename van media-consumptie in de thuissituatie.

Hoewel de vraag naar gehoorbescherming omtrent grootschalige (muzikale) evenementen is afgenomen, neemt ook de bewustwording voor voorzorg toe. Er is meer aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit zowel wetgeving als werkgevers. Tevens worden er meer producten omgezet die zich toespitsen op over-stimulatie van de (hoor)zintuigen, wat vaak aan gehoorschade vooraf gaat.

Geavanceerde technologie die de allernieuwste hoortoestellen kennen, zoals gezondheidsfuncties en Artificial Intelligence spelen een steeds belangrijkere rol in de keuze van een hoortoestel. Ook worden de innovatieve technieken in het voortraject van hoorhulpmiddelen steeds toegankelijker in de vorm van ‘hearables’ (oordopjes met spraakverbetering). Deze bieden steeds meer functies die de gebruiker, naast de reguliere streaming van audio, ondersteunen met horen. Hiermee wordt een brug geslagen tussen het stadium van zelfstandig horen en het gebruik van hoortoestellen.

Verwachtingen hoorbranche 2022

De verwachtingen voor 2022 zijn volgens GAIN positief. De verwachting is dat de verkoop van hoortoestellen zal uitkomen op een totaal van ongeveer 365.000.

Op het gebied van technologische ontwikkelingen zal de stijging in oplaadbare hoortoestellen doorzetten. Naast het gemak van oplaadbaarheid speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol in de keuze van de gebruiker voor deze oplossing.

De populariteit van ‘hearables’ neemt toe onder zowel goed- als slechthorenden. Naast de bekende kinbeugel draagstijl in de categorie TV- hoorhulpmiddelen, worden ook andere nieuwe draagstijlen verwacht die een jonger slechthorend publiek meer zal aanspreken. Van beide productgroepen wordt verwacht dat de stijgende verkoopcijfers de komende jaren blijven aanhouden.

Dit geldt ook voor de markt van wek- en waarschuwingssystemen. In 2022 staat brandveiligheid hoog op de lijst van aandacht door de wijziging in het bouwbesluit per 1 juli dit jaar. Deze wijziging zorgt voor een hogere mate van zelfredzaamheid op het gebied van brandveiligheid; in verband met het steeds langer zelfstandig thuis wonen is dit een welkome noodzakelijke ontwikkeling.

Voor gehoorbescherming is de verwachting dat de weg van universeel standaard oplossingen doorgroeit naar maatwerk. De beweging van zorg naar voorzorg zal nog meer focus krijgen.