Uitkomst onderzoek: “Oorsuizen en slechthorendheid zelden erkend”

Volgens Specavers lijdt ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland aan oorsuizingen (tinnitus). Wat veel van hen zich niet realiseert, is dat de kans groot is dat zij ook een latent gehoorprobleem hebben. Terwijl ze wel alle signalen daarvan afgeven: in vergelijking met mensen zonder tinnitus vragen ze vaak wat je zegt, staat hun tv relatief hard en zijn conversaties in grote groepen lastig te volgen. Dit kwam naar voren uit het recente Grote SeniOren Onderzoek 2017. Specsavers hield het onderzoek onder 55-plussers.

Het onderzoek laat ook zien dat een kwart van de 55-plussers in Nederland, die niet weten dat zij feitelijk slechthorend zijn, last zegt te hebben van langdurig oorsuizen. Voor de groep die niet aan gehoorverlies lijdt, is dat de helft, 12%.

Top 3 klachten van tinnitus

  1. Constante of afwisselende piep, ruis of andere geluiden;
  2. Hoofdpijn;
  3. Duizeligheid.

Top 3 klachten van gehoorverlies

  1. Niet goed kunnen horen van geluiden/volgen van gesprekken;
  2. Nauwelijks/niet deel kunnen nemen aan conversaties;
  3. Altijd moeten nadenken op welke plaats in de ruimte men zo min mogelijk last heeft van gehoorverlies.

“Dat is een significant verschil dat het latente gehoorprobleem bij 55-plussers blootlegt”, zo stelt audicien en kwaliteitsmanager Cindy Egging van Specsavers. “Het onderzoek bevestigt dat tinnitus vaak in combinatie met slechthorendheid optreedt. Mensen met oorsuizingen denken juist vaak dat ze niet slechthorend zijn vanwege de ongewenste geluiden die zij dagelijks ervaren. Het tegendeel blijkt relatief vaak voor te komen. We raden 55-plussers die last hebben van tinnitus dus sterk aan om hun gehoor zo snel mogelijk te laten testen om te zien of er ook sprake is van gehoorverlies.”

Extra aandacht in de Week van het Oorsuizen

Van 6 tot 10 februari 2017 vindt de Week van het Oorsuizen plaats. Hierin vraagt de Stichting Hoormij extra aandacht voor tinnitus. Die speciale aandacht is niet overbodig, aldus Specsavers. Zo weet bijna 50% van de ondervraagde 55-plussers wel dat harde geluiden tinnitus kunnen veroorzaken, maar weet minder dan 5% dat alcohol of roken ook oorsuizingen tot gevolg kunnen hebben en is slechts 11% op de hoogte dat (bepaalde) medicatie tot tinnitus kan leiden. Ook denkt bijna 55% niet dat oorsuizen op zijn beurt een symptoom kan zijn van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Van de ondervraagden menen zes van de tien dat er nu te weinig aandacht en voorlichting is over de aandoening en dat die van de huisarts, ziekenhuis of overheid zou moeten komen. “Maar ook wij willen daarbij helpen. Wij krijgen in onze 124 gecombineerde optiek- en audicienwinkels door heel Nederland heel veel 55-plussers over de vloer voor oog- en hooronderzoeken. Dat is dus een uitgelezen kans het er met hen over te hebben”, zegt Egging.

Over het SeniOren Onderzoek

Het SeniOren Onderzoek is een grootschalig onderzoek naar de gehoorproblemen onder 55-plussers in Nederland. Het onderzoek (n=1023) is uitgevoerd door Panelwizard in januari 2017 in opdracht van Specsavers.

Voor meer informatie: www.specsavers.nl, www.stichtinghoormij.nl.

Bron: Specsavers / Stichting Hoormij.