Veilig MRI-onderzoek bij CI-gebruikers

Magnetic Resonance Imaging, bij het publiek beter bekend met de afkorting MRI, is een beeldvormende technologie die het mogelijk maakt om gedetailleerde opnames te maken van weefsels in het lichaam van een patiënt. Een MRI-onderzoek geeft artsen duidelijke, diagnostische informatie zonder dat iemand wordt blootgesteld aan straling die wordt gebruikt voor een CT-scan of een röntgenfoto.

De veiligheid van een MRI-onderzoek is van vitaal belang voor alle gebruikers van een cochleair implantaat, niet alleen voor huidige gebruikers bij wie een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Ook voor mensen die binnenkort een cochleair implantaat ontvangen is het van belang te weten of een mogelijk noodzakelijk MRI-onderzoek in de toekomst veilig kan worden uitgevoerd. Wanneer we ons realiseren dat kinderen soms al een CI krijgen als ze nog maar 12 maanden oud zijn en we daarbij bedenken dat het maken van MRI-scans de afgelopen jaren sterk is toegenomen, dan kunnen we er vrij zeker van zijn dat eens in hun leven bij hen een MRI zal worden gemaakt.
1 


MRI-onderzoek is een gebruikelijk medisch onderzoek, zowel bij volwassenen als kinderen.

In tegenstelling tot welk ander type of merk CI is MED-EL’s SYNCHRONY cochleair implantaat zo geconstrueerd dat onderzoek met 3.0 Tesla MRI-apparatuur veilig mogelijk is zonder de noodzaak om eerst operatief de magneet uit het implantaat te verwijderen. SYNCHRONY-gebruikers kunnen dus tot vlak voor en direct na het MRI-onderzoek gewoon met hun CI horen, een chirurgische ingreep vóór en na het MRI-onderzoek is niet nodig en het onderzoek kan in elk gewenst ziekenhuis worden uitgevoerd. 

Dit unieke kenmerk van de SYNCHRONY is te danken aan de toepassing van een ander type magneet. Deze magneet kan vrij draaien in het implantaat en zich zodoende richten op het magnetisch veld van de MRI-apparatuur. Er is dus geen sprake van magnetische krachten waardoor de magneet als het ware uit het implantaat wordt getrokken. 2,3 Met de SYNCHRONY is een MRI-onderzoek niet alleen veilig mogelijk, het is ook comfortabeler.

Dankzij deze revolutionaire magneet is de SYNCHRONY het enige cochleaire implantaat waarbij een onderzoek veilig mogelijk is met hoge-resolutie 3,0 Tesla MRI-apparatuur. Zonder noodzaak om de magneet eerst operatief te verwijderen.


Gedurende de afgelopen 25 jaar is bij de ontwikkeling van cochleaire implantaten door MED-EL veel aandacht gegeven aan aspecten als veiligheid en comfort tijdens MRI-onderzoek bij gebruikers van onze implantaten. Uit een recent uitgevoerd onderzoek bleek dat de gebruikers van een MED-EL implantaat de enige groep vormde waarbij een MRI-onderzoek mogelijk was zonder klachten over pijn, ongemak of complicaties.
4

Van de drie onderzochte merken, was MED-EL duidelijk de beste keuze uit oogpunt van zowel veiligheid als comfort. Alle ontvangers van een MED-EL implantaat gaven na afloop van het MRI-onderzoek aan geen opmerkingen te hebben. Deze ontvangers maakten gebruik van eerdere generaties MED-EL implantaten. Veel gebruikers van andere merken klaagden over pijn, ongemak of complicaties. 

Deze problemen betroffen pijn aan de geïmplanteerde zijde, de noodzaak om het MRI-onderzoek te beëindigen en zelfs het naar buiten trekken van de magneet uit het implantaat. Ook was het bij gebruikers van de andere merken soms meerdere keren nodig om de magneet voor MRI-scans operatief te verwijderen en weer terug te plaatsen. Bijkomend probleem is dat deze patiënten hun audioprocessor tijdelijk niet kunnen gebruiken, zolang de wond na de operaties nog niet is hersteld. 

Alle MED-EL ontvangers konden blijven horen tot vlak voor en direct na het maken van de MRI. Alleen tijdens het onderzoek moest de audioprocessor, net als andere accessoires, worden verwijderd. Operatieve verwijdering en herplaatsing van de magneet was niet nodig voor het onderzoek.

Met het nieuwe SYNCHRONY implantaat zijn de mogelijkheden voor een MRI-onderzoek nog beter. MRI-scans zijn nu zelfs mogelijk met krachtige 3.0 Tesla MRI-apparatuur, zonder noodzaak tot verwijdering van de magneet – meer comfort en veiliger.

Voor meer informatie: 
www.medel.com


1. OECD, (2014). Health at a Glance: Europe 2014. OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur-2014-en
2. MRI compatibility. Retrieved from: 
www.cochlear.com/wps/wcm/connect/intl/home/discover/cochlear-implants/nucleus-6/nucleus-implant-portfolio/mri-compatibility
3. Advanced Bionics Receives CE Mark Approval of Expanded MRI Compatibility for Cochlear Implants. Retrieved from: 
www.advancedbionics.com/com/en/system/footer/about_us/corporate_news/2015/expanded_mri.html
4. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926.