Verzekeraars moeten kwaliteit meer centraal stellen bij zorginkoop

Meer dan 2,2 miljoen mensen in Nederland maken gebruik van een medisch hulpmiddel. In ons zorgstelsel vallen ook hoortoestellen in die categorie. Bij de hulpmiddelen die worden verstrekt vanuit de zorgverzekeringswet, zoals bij hoortoestellen, gaat het om grote bedragen: in 2016 bedroegen de totale kosten 1,5 miljard euro. De kosten van hoortoestellen waren 123 miljoen euro, en daarmee de op twee na hoogste kostenpost.

Het gehele artikel van NVAB kunt u hier lezen!