Voortgang actieplan preventie gehoorschade

Twee jaar geleden is het actieplan preventie gehoorschade opgezet door de staatssecretaris van Volksgezondheid, M.J. van Rijn. Op 15 september is de tweede kamer geïnformeerd over de voortgang van dit actieplan. 

Het actieplan is opgebouwd uit drie pijlers, namelijk 1) bewustwording en voorlichting, 2) veilige omgeving en 3) screening. Onder alle drie de pijlers zijn belangrijke stappen gezet.

Pijler 1: Bewustwording en voorlichting

Zo is bijvoorbeeld onder bewustwording de website van de geluidstuin vernieuwd. De geluidstuin is een website waarop kinderen van 9 tot en met 12 spelenderwijs leren hoe ze hun gehoor kunnen beschermen. Ook heeft de Hoorstichting lesmateriaal ontwikkeld voor docenten. Daarnaast is de campagne ‘I love my ears’ afgelopen festivalseizoen uitgebreid.

Pijler 2: Veilige omgeving

Onder de pijler ‘veilige omgeving’ is er een differentiatietraject gestart onder leiding van het RIVM, in opdracht van VWS, om tot een wetenschappelijk advies op veilige gedifferentieerde maximale geluidsniveaus te komen, gedragen door onderzoekers, geluidstechnici en de veldpartijen.

Pijler 3: Screening

Onder de laatste pijler, screening, zijn er een aantal dingen aangepast. Zo is bijvoorbeeld de JGZ richtlijn ‘vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar)’ herzien met input van de Nationale Hoorstichting. Ook zijn oortesten mogelijk, onder anderen in gespecialiseerde winkels, maar ook online. GGD Drenthe zal onderzoek doen naar de Oorcheck in een ongecontroleerde setting.

Meer informatie

Overige voortgangen zijn te lezen in de kamerbrief. Lees de kamerbrief op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl