Week van het Oorsuizen

Ruim 1 miljoen mensen in Nederland hebben er mee te maken; vierentwintig uur per dag een ruis, piep, brom, fluit, ruis of een ander geluid in je hoofd hebben, oftewel tinnitus.

Het aantal stijgt, vooral onder jongeren. Goede voorlichting en preventie zijn meer dan ooit nodig. Van 4 tot en met 10 februari 2020 organiseert Stichting Hoormij voor de 6e keer de Week van het Oorsuizen.

Heb je met tinnitus te maken dan kan dat een strijd zijn met jezelf. Maar ook met de mensen in je omgeving die niet doorhebben wat je meemaakt. Is de diagnose oorsuizen gesteld dan krijg je vaak van artsen te horen dat je er maar mee moet leren leven aangezien er medisch niets aan te doen is.

Stichting Hoormij geeft je handvatten om er mee te leren omgaan. Bekijk bijvoorbeeld de voorlichtingsfilmpjes.

Bron: www.stichtinghoormij.nl