Wegens succes geprolongeerd: Hé-Campagne van Optitrade

Wegens groot succes van de landelijke Hè-campagne in het voorjaar besloot Optitrade onlangs om deze campagne in het najaar voor alle onafhankelijke audiciens te herhalen. Deze campagne is opgezet in nauwe samenwerking en met sponsoring van de Optitrade-leveranciers. Audiciens die deelnemen, mogen gebruikmaken van diverse, gepersonaliseerde campagne-uitingen met moderne typografie en kleur.

De Hè-campagne is duidelijk een campagne met een knipoog. Het blijft weg van de clichés over geluid, over waarde van een goed gehoor en ook weg bij thema’s als eenzaamheid en gemis. Daarmee kiest u als onafhankelijke audicien bewust voor een positieve boodschap. Laat de ketens maar serieus communiceren, vindt Optitrade. “Door de combinatie van tekst en beeld ontstaat een vreemde spanning. Voor de oplettende kijker zou hier ook het commentaar bij passen: Hè?”

Voor meer info:

[email protected] of neem contact op met uw marketingconsultant van Jill Marketing of Loyalty Lab