Weinig psychopathologie bij kind met cochleair implantaat


Kinderen met een cochleair implantaat (CI) hebben minder psychopathologie dan kinderen met conventionele gehoorapparaten, ondanks dat zij veel ernstiger gehoorverlies hebben

Kinderen met een CI zitten wat betreft psychopathologische symptomen bovendien zelfs op hetzelfde niveau als kinderen met een gezond gehoor. Dat tonen Stephanie Theunissen (LUMC) en collega’s in Ear & Hearing (2015; online 9 februari).

Kinderen met gehoorverlies zijn vatbaar voor het ontwikkelen van psychopathologie. Symptomen hiervan kunnen zich ‘intern’ uiten door angst of depressie, of ‘extern’ door hyperactief, agressief of antisociaal gedrag. Om deze problemen in kaart te brengen, verzamelden de onderzoekers 261 Nederlands sprekende kinderen (8-16 jaar) via zowel Nederlandse als Belgische scholen en ziekenhuizen. De groep bevatte 132 kinderen met een normaal gehoor, 57 kinderen met een CI en zeer ernstig gehoorverlies (gemiddeld 111 dB), en 75 kinderen met een gehoorapparaat en matig-ernstig gehoorverlies (gemiddeld 68 dB). De kinderen en hun ouders vulden anoniem verschillende vragenlijsten in.

Kinderen met een CI hadden minder symptomen van psychopathologie dan kinderen met een gehoorapparaat, en evenveel als kinderen zonder gehoorverlies. De auteurs menen dat niet het type gehoorapparaat maar de mate van begeleiding van het kind het verschil in symptomen verklaart. De meeste kinderen met CI’s volgden na implantatie namelijk een intensief revalidatieprogramma met logopedie en familiebegeleiding. 

Kinderen met een gehoorapparaat ontvingen vrijwel geen extra steun. Daarbij hebben ouders van kinderen met CI’s mogelijk hogere verwachtingen na de implantatie en stimuleren hun kinderen meer. Verder waren een lagere leeftijd en toereikende taal- en communicatievaardigheden voorspellend voor minder psychopathologie.

De onderzoekers speculeren dat wanneer kinderen met een gehoorapparaat eenzelfde revalidatieprogramma zouden krijgen, ze ook minder psychopathologie zouden hebben. Ze pleiten voor een multidisciplinaire aanpak voor alle kinderen met een verminderd gehoor, zodat problemen vroeg aan het licht komen.

bron: NTVG | Leonore Albers