Column Paul Weezepoel – Vallen!

Wist u dat vallen een groot probleem vormt binnen de volksgezondheid? Het veroorzaakt letsel – soms ernstig – en kan een zeer negatieve impact hebben op de levenskwaliteit van de persoon die ten val komt en zijn of haar familieleden.

Een paar feiten. Ieder jaar komt circa een derde van alle senioren ten val met als gevolg dat iedere vijf minuten een oudere volwassene in Nederland op de Spoedeisende Hulp (SEH) terechtkomt vanwege verwondingen als gevolg van die val. Het aantal 65-plussers dat na een val op de SEH belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen. Die stijging is veel sterker dan op grond van de vergrijzing te verwachten viel. Elke dag overlijden gemiddeld elf (!) 65-plussers aan de gevolgen van een val, bijna 4 duizend mensen. Ook deze stijging is sterker dan de vergrijzing. Een prognose laat zien dat het aantal SEH-bezoeken voor ernstig letsel als gevolg van een val in 2030 met 41 procent gestegen zal zijn ten opzichte van nu.

U leest er meer over in ons nieuwe Earline magazine!