Doorgeefcolumn Judith Bouwmeester

Judith Bouwmeester, adviseur Publieke Gezondheid bij de GGD Zuid ­Holland Zuid.

Afname van het gehoor is inherent aan ouder worden. Wat niet vanzelfsprekend zou moeten zijn, is dat
ouderen daardoor vaak minder deelnemen aan het sociale leven. Toch is dat het geval, blijkt uit een analyse van de signalerend huisbezoeken aan 75-plussers in Oud-Beijerland.

Het verhaal dat veel indruk op mij gemaakt heeft, is dat van de dame die altijd zeer sociaal was maar -tijdens uitjes van een welzijnsinstelling –  als gevolg van haar slechthorendheid meer en meer door andere bezoekers genegeerd werd. Daarom is het zo goed dat de gemeente Hoeksche Waard en de GGD Zuid-Holland Zuid in november 2018 zijn gestart met het project Hoorwinst.

Deze column kunt u hier verder lezen: