2022 EUHA-congres: Het programma

Het programma van het 66e International Congress of Hearing Aid Acousticians is bekendgemaakt, met op woensdagochtend een wetenschapssymposium.

De openingsceremonie van het congres vindt dit jaar plaats op woensdag 12 oktober 2022 om 10.00 uur. Prof. Dr. Michael Hüther van het Duits Economisch Instituut in Keulen zal de keynote toespraak houden. Daarna volgt om 11.00 uur het wetenschapssymposium. Op de agenda staan studies uit de eerste hand en onderzoek naar onderwerpen die relevant zijn voor de akoestiek van hoortoestellen. De presentatie zal uitmonden in de prijsuitreiking van de EUHA-sponsorprijs van dit jaar, als onderdeel van het symposium. De bevindingen van het artikel dat de sponsorprijs van de onderzoeksvereniging van Duitse audiciens (FDHA) heeft gewonnen, zullen ook worden gedeeld. Dit biedt de deelnemers aan het congres de gelegenheid om zich op de hoogte te stellen van de huidige stand van het onderzoek.

Programma van vaklezingen
Meer dan vijfentwintig vaklezingen en zes tutorials op het gebied van onderzoek en wetenschap, praktische toepassing, marketing en communicatie, volksgezondheidspolitiek en de toekomst zullen in het vakprogramma van het 2022 EUHA-congres worden opgenomen. Toonaangevende sprekers uit Duitsland en het buitenland zullen actuele kennis delen, u uitnodigen om op de hoogte te blijven en ideeën uit te wisselen. Voor de donderdag is opnieuw een reeks thema’s van het volksgezondheidsbeleid gepland die bijzonder relevant zijn voor de huidige tijd.

De lezingen in het wetenschappelijke programma zullen nieuwe perspectieven bieden op onderwerpen zoals spraakverstaanbaarheid bij mensen met asymmetrisch gehoorverlies of na CI-aanpassing. Andere presentaties zullen gaan over het herkennen van de eigen stem of een verbeterde aanpassing voor patiënten met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies. Hoe komt de doelgroep van ouderen te weten over hoortoesteltechnologie en wat vinden zij van hulpmiddelen zoals aanpassing op afstand? Ook deze kwestie zal worden besproken. Er zal een overzicht worden gegeven van 25 jaar kinderakoestiek. Een andere focus zal liggen op kamerakoestiek. Deze en andere onderwerpen, zoals geautomatiseerde in-situ metingen, maken deel uit van het programma, dat nu beschikbaar is op www.euha.org/en/.

Tutorials
De tutorials die in het Convention Center worden gehouden, bieden deskundige kennis die op een levendige manier wordt gepresenteerd. Dit jaar kunnen deelnemers zich verheugen op onderwerpen als percentielanalyse, additieve oorstukjesproductie en coachingsvaardigheden voor leidinggevenden. Daarnaast zullen er tutorials over auditieve revalidatie en gehoorimplantaten worden aangeboden.

Future Friday
De derde dag van het evenement, vrijdag 14 oktober 2002, is gewijd aan toekomstgerichte onderwerpen die relevant zijn voor onze industrie. Hoe zullen de hoorsystemen van de toekomst eruit zien? Hoe zullen ze presteren? Wat zijn trends die de toekomst zullen beïnvloeden? Waarop moet de hoorsysteemindustrie zich voorbereiden? Dit deel van het programma omvat bijdragen van de hoortoestelindustrie en van de Europese Unie van audiciens. Vier gerenommeerde sprekers zullen deze onderwerpen behandelen in hun boeiende keynote speeches die om 14.00 uur beginnen.