2022 EUHA Sponsorship Award-wedstrijd: nu geopend!

Voor de twaalfde keer reikt dit jaar de EUHA zijn Sponsorship Award uit. Het is duidelijk waarom het de moeite waard is om mee te doen. De Sponsorship Award wordt uitgereikt tijdens de openingsceremonie van het 66e International Congress of Hearing Aid Acousticians in Hannover op 12 oktober 2022.

Jongeren hebben op EUHA een mooie kans om de resultaten van hun onderzoek aan een breed internationaal publiek te presenteren. De branche komt dit jaar in Hannover bijeen om meer te weten te komen over recente bevindingen en innovaties en om trends te spotten. Wat op hogescholen en universiteiten op de proef wordt gesteld, kan buiten de gebruikelijke publicatiekanalen worden besproken met stakeholders in onze branche. Een ideale ontmoetingsplaats om standpunten te onderzoeken en standpunten duidelijk te maken!

Daarnaast kan de volgende generatie onderzoekers uitkijken naar prijzengeld van 3.000 euro voor de eerste prijs, 2.000 euro voor de tweede prijs en 1.000 euro voor de derde prijs. De EUHA lanceerde in 2010 de Sponsorship Award om jong talent aan te moedigen en bekendheid te geven aan hun werk.

EUHA-vicevoorzitter Eva Keil-Becker, voorzitter van de jury van de sponsorprijs, legt uit: “Het is geweldig om te zien wat er van onze voormalige prijswinnaars is geworden. Ze staan ​​met beide benen op de grond en werken zowel in onderzoek als in de praktijk instellingen. De EUHA Sponsorship Award kan als springplank dienen voor een carrière in de gehoorbranche.”

De EUHA Sponsorship Award 2022 in één oogopslag

Wie

De prijsvraag 2022 is bedoeld voor studenten van een hogeschool of universiteit die in de afgelopen 24 maanden hun studie hebben afgerond. Zij kunnen een diploma, bachelor- of masterscriptie indienen. Het proefschrift mag niet worden beschermd door een geheimhoudingsbeding.

Wat?

Het proefschrift moet een onderwerp behandelen met betrekking tot het herstel van tekortkomingen die het auditieve communicatiesysteem aantasten en moet potentieel voor ontwikkeling vertonen. Een andere vereiste is dat de leerstof praktisch toepasbaar is door leden van het vak van audiciens.

Wanneer?

Scripties moeten uiterlijk 31 augustus 2022 zijn ontvangen.

Toegangsregels

Het proefschrift moet vergezeld gaan van een abstract van twee pagina’s bestaande uit propositie, methode en resultaat, met een totaal van max. 5.000 tekens (incl. spaties). Een take-home message (in een notendop samengevat) en een curriculum vitae zijn ook vereist.

Een elektronische kopie van het proefschrift moet worden ingediend bij het EUHA-kantoor, Saarstraße 52, 55122 Mainz, Duitsland, e-mail: [email protected]. De scriptie dient vergezeld te gaan van het curriculum vitae van de auteur.