AuDidakt webinar interpretatie en toepassing van Hoorprotocol 2.0 op 5 september

Maandagavond 5 september organiseert AuDidakt in opdracht van SPHHM een webinar over de Interpretatie en toepassing van het Hoorprotocol 2.0. In 2021 heeft AuDidakt in samenwerking met SPHHM een e-learning ontwikkeld en aangeboden aan alle geregistreerde audiciens over het Hoorprotocol 2.0 (HP 2.0). Inmiddels heeft u daar in de dagelijkse praktijk ervaring mee opgedaan. Dit levert ongetwijfeld vragen op die te maken hebben met het gebruik van het HP 2.0, de interpretatie van het advies en de toepassing van het professioneel oordeel.

SPHHM en AuDidakt hebben opnieuw de handen ineen geslagen en bieden een webinar waarbij vooral wordt ingegaan op het werken met het HP 2.0. In deze verdiepende scholing wordt stapsgewijs het traject van aanschaf en aanpassing van een hoortoestel doorlopen. Op interactieve wijze wordt ingegaan op de interpretatie en toepassing van het HP 2.0. Er wordt gebruik gemaakt van relevante casuïstiek en er is ruimte voor het stellen van vragen vanuit de eigen praktijk.

Deelname is gratis en de StAr geregistreerde audicien ontvangt 15 accreditatiepunten, na het volgen van het webinar en succesvol afronden van de bijbehorende toets. Alle geregistreerde audiciens hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Bent u geen geregistreerd audicien maar wilt u toch graag deelnemen, stuur dan een mail naar het secretariaat: [email protected]