De kunst van het liplezen

Op zaterdagmiddag 11 mei 2019 organiseert Slechthorend Amsterdam de netwerkbijeenkomst: De kunst van het liplezen.

Welke slechthorende herkent het niet: “Je hoort wel gepraat maar je verstaat niet wat er gezegd wordt”. Liplezen kan je een steuntje in de rug geven om beter te kunnen verstaan. Het woord ‘liplezen’ is een term die de meeste mensen wel kennen. Als iemand aan het liplezen is, kijkt hij niet alleen naar de lippen, maar ook naar de kaak, de tongbewegingen, de gezichtsuitdrukkingen en wat de handen uitdrukken van de spreker. Vandaar dat er voor ‘liplezen’ vaak het woord ‘spraakafzien’ wordt gebruikt. Door liplezen of spraakafzien, kun je beter communiceren met mensen. Als je woorden niet (goed) verstaat, is het prettig om de informatie die je mist, aan te kunnen vullen door naar de spreker te kijken.

Om klanken te kunnen aflezen moet je eerst weten hoe klanken met de lippen, kaak en tong gemaakt worden. Omdat woorden uit meerdere klanken bestaan, wordt in de training vooral geoefend in woorden en zinnen. Ongeveer een derde van wat iemand zegt, is van de lippen af te zien. Naast liplezen leert u daarom ook te kijken naar de gezichtsuitdrukking en de lichaamshouding. Wat doen emoties met de manier waarop iemand praat? En wat betekent het voor je als iemand snel of met een dialect spreekt, of als deze niet bekend is met hoorproblemen? Er worden praktische zaken besproken die je kunnen helpen om de communicatie te bevorderen, zoals het aantal gesprekspartners, positie ten opzichte van elkaar, verlichting etc.

Hanneke Haan is logopedist-akoepedist bij Spraak en Taal Almere en geeft trainingen Spraakafzien (liplezen en omgaan met verminderd gehoor) voor slechthorenden, plots- en (laat)dove mensen. Ook geeft zij hoortraining en training in verstaanbaarheid na een cochleaire implantatie (CI).

Hanneke Haan vertelt tijdens deze bijeenkomst een stukje theorie over spraakafzien; gaat een aantal oefeningen doen; geeft een paar communicatietips en vertelt waar je terecht kunt om de kunst van het liplezen verder onder de knie te krijgen.

Voor het programma van de netwerkbijeenkomst kunt u op deze website kijken:

www.slechthorendamsterdam.nl