Helaas geen Audiologie Marathon in januari!

Dit jaar is gebleken dat het organiseren van een grootschalig evenement helaas ingewikkelder is dan normaal. Zoals u wellicht kunt begrijpen is het momenteel niet realistisch om in januari 2021 samen te komen voor de Marathon. Gezien de huidige situatie is Optitrade er niet van overtuigd dan veilig samen te kunnen komen op de manier waarop zij dit voor ogen hebben.

Samen met alle betrokken hoortoestel-leveranciers hebben ze daarom besloten een fysiek evenement uit te stellen naar later in het jaar. Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer COVID-19 dit toelaat.

“We hadden heel graag samen met u in de zaal geluisterd naar alle innovaties, marktontwikkelingen en uitdagingen, maar moeten voor nu gepaste afstand houden. Om u toch op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de markt, komen wij in januari en de daarop volgende maanden met een alternatieve insteek van de Marathon. Hierover ontvangt u later meer informatie.”

Optitrade ziet u graag wanneer het weer kan!