Internationale Cochleaire Implantatie-dag & Wereld Hoordag

Op 25 februari wordt wereldwijd de Internationale Cochleaire Implantatie-dag (CI) en op 3 maart de Wereld Hoordag gevierd.

Dit jaar zal er veel aandacht naar toe gaan omdat de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) bij deze gelegenheid haar eerste ‘World Hearing Report’ heeft gepubliceerd en omdat tal van internationale CI-gebruikersorganisaties zich verenigd hebben in het internationale netwerk ‘CIICA’ (Cochleair Implant, International Community of Action): www.ciicanet.org

Beide initiatieven willen iedereen (zorgverleners, overheden, politici, …elke burger) oproepen om meer aandacht te schenken aan ‘preventie, screening, behandeling en begeleiding’ van personen met een gehoorverlies en dit omdat gehoorverlies een onzichtbare handicap is, met zeer grote gevolgen als er niet tijdig iets aan gedaan wordt. Vandaar ook de titel van het World Hearing Report: ‘Hearing care for all.

Wereldgezondheidsassemblee (WHO) zal het World Hearing Report op 3 maart 2021 publiceren. Maar informatie over de inhoud van dit rapport vindt u op deze website: www.who.int/activities. Het volledige rapport zal op 3 maart van deze site te downloaden zijn.

Hun belangrijkste actiepunten zijn:

1.      Alle landen moeten hoorzorg integreren in de nationale gezondheidszorg
2.      Vroege gehoorscreening en interventie moet overal beschikbaar zijn via neonatale gehoorscreening, gehoortesten op                kleuterleeftijd, maar ook voor volwassenen en senioren
3.      Toegang tot digitale hoorapparaten, cochleaire implantaten en ander hoorhulpmiddelen
4.      Beschikbaarheid van goede revalidatiemogelijkheden voor alle leeftijden en waarbij de patiënt/ouders van kinderen centraal staan
5.      Betere communicatieve toegankelijkheid via tolkvoorzieningen (in gebarentaal en geschreven taal) en simultaan ondertiteling van alle beeldmateriaal
6.      Betere oorbescherming en betere geluidsnormen voor concerten, openbare muziek, smart phones,…en op het werk
7.      Grotere input van de doven en slechthorenden zelf: “Nothing about us, without us”