World Hearing Day: To hear for life, listen with care!

3 maart is het World Hearing Day. Ieder jaar wordt deze dag gehouden om bewustzijn te creëren over doofheid en gehoorverlies, en (h)oorzorg to promoten. De World Health Organization selecteert altijd een thema en verzorgt daarbij materialen als posters, flyers en brochures. Bij het hoofdkwartier van de WHO in Genève wordt ook vaak een evenement georganiseerd. Het thema van 2022 is: ‘To hear for life, listen with care!’.  

Er wordt steeds meer gedaan met dit onderwerp en er zijn goede campagnes en initiatieven, maar voor mensen die dagelijks met gehoorproblematiek leven helpt dit slechts beperkt. Het is een hele klus om mensen ervan bewust te maken hoeveel impact gehoorverlies kan hebben, maar een zeer belangrijke, benadrukt ook de NVAB. Gelukkig wordt er op deze manier een begin gemaakt.

Laten we samen deze belangrijke boodschap en kennis verspreiden: niet alleen op World Hearing Day, maar iedere dag.

Meer informatie: 

https://www.nvab.nl/nieuws/een-dag
https://www.who.int/campaigns/world-hearing-day/2022