Online refereeravond druk bezocht

In tijden van corona gaan zelfs de meest verankerde tradities op de schop. Zo moest ook de jaarlijkse refereeravond cq nieuwjaarsbijeenkomst van het Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten Leiden (LUMC) online plaatsvinden. Normaliter trekt deze gelegenheid een volle collegezaal in het LUMC, maar dinsdagavond 12 januari 2021 zaten de gasten thuis te luisteren naar de presentaties.

De refereeravond was te volgen via Zoom en YouTube en dat werd in groten getale gedaan: maar liefst 580 luisteraars sloten aan. En daar kregen ze geen spijt van: het thema -Muziekperceptie- bleek zich te lenen voor interessante invalshoeken.

Na een welkomstwoord door prof.dr. Peter-Paul van Benthem, KNO-arts en afdelingshoofd KNO, LUMC, vertelde Dr. Rebecca S. Schaefer, neuropsycholoog, over haar onderzoek naar muziek en cognitie, waarbij ze ritme en gehoor centraal stelde. Dr.ir. Jan de Laat, klinisch-fysicus–audioloog, ging op de hem welbekende rappe wijze in op muziek en gehoor. Om de verschillende aspecten van muziekwaarneming met hoortoestellen goed te kunnen beoordelen, blijft trial & error volgens hem de beste manier.

Muziek en Biologie

Henkjan Honing, hoogleraar Muziekcognitie aan de Faculteit Geestes- & Natuurwetenschappen van UvA, nam de luisteraars mee in een interactieve presentatie over de vraag of mensen de enige muzikale ‘dieren’ zijn. Dat is duidelijk niet zo; en daar liet deze gedreven verteller prachtige voorbeelden van zien. Voor wie hier meer over wil weten: www.iedereenismuzikaal.nl.

Afscheid Jan de Laat

Tot slot was het woord aan prof.dr.ir. Johan Frijns, KNO-arts, hoofd CAHIL (KNO). Hij nodigde de aanwezigen nu al uit voor het symposium ter gelegenheid van het afscheid van Jan de Laat. Dit vindt plaats op vrijdag 21 januari 2022. Gelukkig duurt dat nog even, want zonder dit boegbeeld in het werkveld blijft écht niets bij het oude…