CI-informatiebijeenkomsten in juni: samenwerking tussen een CI en een hoortoestel

Bent u benieuwd wat de samenwerking tussen een CI en een hoortoestel van Phonak en Advanced Bionics u of uw kind kan bieden? Kom op 13 of 14 juni in contact met (ouders van) CI-gebruikers en ontdek de (on)mogelijkheden van een CI. Dit keer staat het bimodaal horen met een Naída Link hoortoestel centraal.

Wanneer u of uw kind slechthorend is en hoortoestellen niet voldoende meer helpen, kunt u in aanmerking komen voor een CI. Een CI kunt u niet eerst uitproberen zoals een hoortoestel. U maakt een keuze voor iets wat u nog niet kent en waar u naderhand niet op terug kunt komen. Zo’n beslissing maakt u natuurlijk niet zomaar. Daarom is het belangrijk om te weten hoe een CI precies werkt en wat u kunt verwachten op basis van ervaringen van CI-gebruikers. Speciale aandacht is er ook voor de samenwerking tussen hoortoestel en CI.

 

‘Speeddaten’ met CI-gebruikers

Tijdens de CI-informatiebijeenkomst vertelt een CI-gebruiker wat zijn/haar CI voor hem/haar betekent en hoe het is om met een CI te horen. Een audioloog en logopedist van CI-fabrikant Advanced Bionics is aanwezig en geeft uitleg over de werking van een CI, de mogelijkheden omtrent draadloze accessoires en samenwerking met een hoortoestel op het andere oor voor unieke oor-tot-oor-communicatie. Na deze inleiding is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. Schuif aan tafel bij één van de aanwezige (ouders van) CI-gebruikers en vraag hem of haar het hemd van het lijf. Of loop nog even langs bij de audioloog voor meer informatie over de (on)mogelijkheden van een CI  al dan niet in combinatie met het unieke bimodale hoortoestel van Phonak en AB.

Datum en tijdstip

Dinsdagavond 13 juni as. van 19.00 tot 22.00 uur (inloop met koffie om 18.30 uur)
Woensdagmiddag 14 juni as. van 13.00 tot 16.00 uur (inloop met koffie om 12.30 uur)

Locatie van de bijeenkomst

Advanced Bionics en Phonak (gebouw Sonova)
Laanakkerweg 4
4131 PA Vianen

Aanmelden

Overweegt u een cochleair implantaat voor uzelf of uw kind en wilt u graag aanwezig zijn op een CI-informatiebijeenkomst, meld u dan aan om verzekerd te zijn van een plek. Geef bij uw aanmelding aan met hoeveel personen u graag wilt komen en eventueel in het kort wat uw achtergrond is en waarom u wilt deelnemen aan deze bijeenkomst. Aanmelden kan via [email protected].

Wilt u graag bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, maar schikt 13 of 14 juni niet? Stuur dan een e-mail naar [email protected], dan kijken we naar de mogelijkheid voor een andere datum of een één-op-één-gesprek.

Aanwezige hulpmiddelen

Schrijftolk, solo-apparatuur (SoundField van Phonak en Roger MyLink)

Bron en meer informatie

Neem dan contact op met Doof.nl via 030-3040032 of [email protected].