Het belang van ruimteakoestiek in een zorggebouw

Vanzelfsprekend is akoestiek belangrijk in een concertzaal of bij een poppodium. Maar hoe zit het met de akoestische omgeving in de zorg? Een patiëntenkamer, de wachtkamer bij de huisarts of de gemeenschappelijke woonkamer in een voorziening voor ouderenzorg. Besteden we daar wel voldoende aandacht aan?

Privacy is in de zorg een belangrijk onderwerp en akoestiek speelt hierbij een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan een slechtnieuwsbericht of het krijgen van een diagnose van een vervelende aandoening, dan wil je niet dat iemand anders dat mee krijgt. Of denk aan het gebrek aan privacy wanneer alleen een dun gordijntje de ene patiënt scheidt van de andere. Helaas hebben we niet altijd de keuze om op een eenpersoonskamer te liggen. Niet alleen je kamergenoten maar ook alle activiteiten die op de gang plaatsvinden kunnen je uit je slaap houden en afleiden. En dat terwijl een goede nachtrust juist zo belangrijk is voor een snel herstel.

‘Verbetering slaapkwaliteit na akoestische interventie’

Aan de universiteit van Lund in Zweden is het directe verband tussen slaapverstoringen en ruimteakoestiek onderzocht. Uit de resultaten blijkt een significante verbetering van de slaapkwaliteit na akoestische interventie. Slaapverstoringen kunnen concentratie-, motorische en aandachtstoornissen tot gevolg hebben. Ook is bij oudere patiënten aangetoond dat een slechte nachtrust leidt tot een verhoogde kans op deliria. Andere gevolgen zijn een langere herstelperiode, een lagere weerstand tegen infecties en een langere duur van de mechanisme beademing.

Mens, activiteit en ruimte

Door ons af te vragen voor wie we een ruimte ontwerpen, welke activiteit er plaats gaat vinden en welke ruimte-eigenschappen we tot onze beschikking hebben, kunnen we eisen stellen aan akoestische parameters. In sommige gevallen zijn deze strenger, bijvoorbeeld wanneer de ruimte bedoeld is voor dementerende ouderen met gehoorverlies. In dat geval moeten we rekening houden met aspecten zoals spraakverstaanbaarheid en de geluidniveaus. Wanneer we te maken hebben met een wachtruimte voor de polikliniek gynaecologie, speelt privacy een grotere rol en is het van belang de spraakverstaanbaarheid op grotere afstand juist te beperken.

Investeren in goede akoestiek 

Als opdrachtgever of manager van een zorginstelling is het vooral belangrijk bewust te zijn van het belang van een goede akoestiek. Neem in samenspraak met een adviseur akoestische eisen op in het programma van eisen voor bouw en renovatieprojecten en zorg dat er een akoestisch adviseur bij betrokken raakt. Wanneer pas na oplevering blijkt dat er akoestische klachten zijn en er naar een oplossing gezocht moet worden kan dit leiden tot hoge kosten en tijdsverlies.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met dhr. Guus Klammere via [email protected]

Bron/ foto: FMT Gezondheidszorg