‘Eén op de zes volwassenen ervaart een vorm van gehoorverlies’ 

Gehoorverlies is de meest voorkomende ouderdomskwaal bij mensen ouder dan 70 jaar. In Europa kampen meer dan 51 miljoen mensen met gehoorproblemen en dit aantal zal gezien de toenemende vergrijzing alleen maar groeien. In 2050 is de verwachting dat het aantal mensen van 65 jaar en ouder zal zijn verdubbeld ten opzichte van vandaag de dag. Een goed gehoor heeft een significant effect op de kwaliteit van leven, dus bewustwording van gehoorproblemen en eventuele behandeling ervan is dus van groot belang. 

“We leven langer en dat eist zijn tol wat betreft onze fysieke gezondheid. Studies tonen aan dat iedereen die ouder wordt uiteindelijk geraakt zal worden door gehoorverlies. Aangezien het aantal mensen met gehoorverlies zal blijven groeien, moeten we meer aandacht vragen voor dit probleem,” aldus Frans Story, algemeen directeur van Van Boxtel hoorwinkels. Volgens Van Boxtel hoorwinkels tonen nieuwe studies ook aan dat voor mensen die lijden aan gehoorverlies er een groter risico op dementie is. Een goede behandeling van gehoorproblemen is de sleutel tot een cognitief en sociaal actief leven.

Enkele feiten over gehoorverlies

  • Leeftijdsgerelateerd gehoorverlies is gebruikelijk en wordt veroorzaakt door dagelijkse en levenslange slijtage van het gehoororgaan;
  • De meest voorkomende symptomen van gehoorverlies zijn moeite hebben met het horen en verstaan van zachte stemmen en moeite met spraak onderscheiden van achtergrondgeluid;
  • Een op de zes volwassenen ervaart een vorm van gehoorverlies;
  • Vanaf het moment dat mensen merken dat ze problemen hebben met het gehoor, wachten ze gemiddeld acht jaar voordat ze daadwerkelijk op zoek gaan naar een hooroplossing;
  • Nieuw onderzoek wijst uit dat mensen die gehoorverlies ervaren en niet actief een hooroplossing gebruiken extra kwetsbaar zijn voor dementie, omdat de te verwerken prikkels een dusdanig grote belasting voor de hersenen kunnen zijn;
  • Onbehandeld gehoorverlies kan ertoe leiden dat mensen zich terugtrekken uit sociale contacten wat weer kan zorgen voor gevoelens van eenzaamheid en depressie.

Bron: Van Boxtel hoorwinkels