Wat hebben Preventie en een Oorwurm gemeen?

GAIN start, in samenwerking met filmmaker Stefan van den Bosch, een campagne voor meer bewustwording voor gehoorschade, meer kennis over de risico’s en gevolgen van te lang en te hard geluid en begrip voor mensen met tinnitus. 

Preventie is een belangrijk thema voor GAIN. Gezamenlijk wordt ingezet op betere kennisdeling, meer bewustwording en begrip. GAIN is ervan overtuigd dat met goede voorlichting, heldere communicatie en veel aandacht voor preventie jongeren een beter beeld krijgen van de oorzaken, risico’s en gevolgen van gehoorschade, maar ook van de mogelijkheden van preventie en oplossingen en kunnen belemmeringen sneller worden weggenomen. Onderdeel hiervan is de korte film Oorwurm en de interviews met jongeren met tinnitus.

Zorg goed voor je gehoor

Oorwurm, een science fiction film van 15 minuten, is een vrije interpretatie van hoe een geluid dat er continu is, ervaren kan worden. Met deze film, en regiedebuut, wil Stefan impact maken en mensen wakker schudden over de risico’s en gevolgen van tinnitus, maar ook begrip voor de mensen die hier last van hebben.

Aanvullend komen anderen aan het woord over hun ervaringen. Hoe hebben zij gehoorschade opgelopen, wat is de impact van de piep en welke boodschap hebben zij voor anderen? Dominique, Laura en Jordi vertellen erover in een korte video. De belangrijkste boodschap is: zorg goed voor je gehoor.

www.geengepiep.nl/oorwurm
www.vereniginggain.nl