Hoortoestellen passen zich net zo snel aan als plannen veranderen dankzij Integra OS

Wij maken vaak onverwachte dingen mee. Elke dag heeft voor ons meestal wel enkele verrassingen in petto. En anders verzinnen we zelf wel een verrassing, zoals een spontaan etentje buiten de deur. Dat geldt uiteraard ook voor hoortoesteldragers. Je hoopt in dat geval dat de hoortoestellen zich daar direct op aanpassen. Al zijn er veel personalisatieopties in een app, er gaat niets boven een accurate omgevingsherkenning en automatische aanpassing van de hoortoestelinstellingen door de hoortoestellen zelf. Met Integra OS van Unitron zit je wat dat betreft goed. Deze automaat is te vinden in de nieuwste Moxi Blu en is een doorontwikkeling van de SoundNav automaat van de succesvolle Discover Next serie in de ZN database.

Integra OS is de naam van het automatisch programma in Unitron Blu hoortoestellen. Aan de basis van dit programma ligt de classificatie van de akoestische omgeving van de drager. Deze is cruciaal, omdat hierop de instellingen van het hoortoestel voor dat moment en die omgeving worden bepaald. Integra OS kent zeven luisteromgevingen, waarvan vier gericht zijn op omgevingen met spraak, elk met een verschillend achtergrondgeluid (rust, kleine groep mensen, grote groep mensen, lawaai). De overige drie omgevingen zijn Rustig, Lawaai en Muziek.

De instellingen die op basis van de classificatie worden gekozen door Integra OS zijn niet alleen die voor de beschreven zeven luisteromgevingen, maar Integra OS kan daarmee ruim drie duizend instellingen creëren. Dat is nodig om een goede oplossing te geven in ‘blended omgevingen’ waarbij twee of meerdere van de zeven luisteromgevingen gemengd moeten worden. De instellingen worden nooit gebaseerd worden op een classificatie op één moment. Integra OS classificeert doorlopend en de instellingen worden bepaald op basis van een reeks van classificaties over meerdere seconden.

Als iemand spreekt in een rustige omgeving vallen er tussendoor ook stiltes. Echter, spraak overheerst. De waarschijnlijkheid dat het een ‘Gesprek in rust’ omgeving betreft is daarom groter dan de omgeving ‘Rustig’. Dit bepaalt uiteindelijk de gekozen instellingen voor dié omgeving. Vallen er meer stiltes, dan heeft dit effect op de instellingen die meer verschuiven naar de instellingen voor ‘Rustig’. Op die manier past Integra OS doorlopend de instellingen aan, als er akoestische  veranderingen worden waargenomen.

De client kan rekenen op een getrouwe classificatie van de luisteromgeving en dus ook op de juiste instellingen voor die omgeving, dankzij Integra OS. Wil je hier meer over weten, lees dan Unitron’s white paper over de geluidsbewerking van Unitron Blu toestellen.

Meer informatie

www.unitron.com