Nederlandse hoortoesteldrager verwacht ‘gewoon alles weer te kunnen horen’

Bijna 90% van de Nederlandse hoortoesteldragers verwacht van een modern hoortoestel gewoon alles weer te kunnen horen. Dit blijkt uit een recent, representatief consumentenonderzoek onder 561 respondenten in de doelgroep 50-plus, uitgevoerd door marktonderzoeksbureau Motivaction in opdracht van hoortoestelmerk Oticon. De Nederlandse tak van Oticon liet dit onderzoek in november verrichten, in het kader van een op handen zijnde productlancering in december dit jaar. Centraal in dit onderzoek stonden de verwachtingen van consumenten ten aanzien van hoortoestellen.

In de steekproef van het onderzoek zijn zowel consumenten met als zonder hoortoestel meegenomen. Op de stelling “Van een modern hoortoestel verwacht ik dat ik gewoon alles weer kan horen” geeft 87% van de 110 hoortoesteldragers aan het hiermee eens tot zeer eens te zijn. Dit tegenover 73% van de 451 niet-hoortoesteldragers. Opvallend hierbij is een significante oververtegenwoordiging van hoortoesteldragers die het zeer eens zijn met de stelling. Slechts 5% van alle ondervraagden geeft aan het oneens te zijn met de stelling.

50-plussers vinden audiologie het belangrijkst in hoortoestelkeuze

De respondenten in het consumentenonderzoek zijn tevens gevraagd aan te geven in welke mate specifieke kenmerken belangrijk zijn bij de keuze voor een hoortoestel. In totaal hebben zij elf verschillende kenmerken beoordeeld, waarvan vijf audiologische kenmerken en zes overige kenmerken (o.a. oplaadbaarheid, connectiviteit, onzichtbaarheid). Bij zowel hoortoesteldragers als niet- hoortoesteldragers bestaat de top 5 belangrijkste kenmerken uitsluitend uit audiologische kenmerken. Geluidskwaliteit staat hierbij op positie 1, met 98% bij hoortoesteldragers en 83% bij niet- hoortoesteldragers. Bij beide groepen staan het kunnen voeren van één-op-één gesprekken en groepsgesprekken in alle situaties op respectievelijk positie 2 en 3. Toegang tot alle geluiden en minder luisterinspanning completeren de top 5.

Toegang tot relevante geluiden

In tegenstelling tot de verwachtingen van Nederlandse consumenten, is ‘gewoon alles weer kunnen horen’ geen vanzelfsprekendheid voor hoortoesteldragers. Conventionele hoorzorgtechnologie heeft namelijk een eenzijdige focus op het leveren van spraak, wat slechthorenden belemmerd om het volledige perspectief aan geluiden te ervaren. Om spraak te bewaren wordt de geluidsscène beperkt door de inzet van diverse hoortoesteltechnieken, waardoor de hersenen minder informatie hebben om mee te werken. Met de komst van zijn nieuwste premium hooroplossing, belooft Oticon ‘s werelds eerste hoortoestel op de markt te brengen dat ontworpen is om de hersenen toegang te bieden tot alle relevante geluiden. Het nieuwe hoortoestel van Oticon is vanaf medio december verkrijgbaar.