Signia Augmented Xperience – Zó helder kan spraak zijn

Augmented Xperience verandert de manier waarop slechthorenden de wereld om zich heen horen. Ze hoeven zich niet meer in te spannen om spraak van achtergrondlawaai te onderscheiden dankzij Signia’s nieuwe platform dat gebruik maakt van hun Augmented Focus™-technologie. Hierbij worden spraak en achtergrondgeluid afzonderlijk verwerkt en wordt er een duidelijk contrast gecreëerd. Vervolgens worden de geluidsporen weer gecombineerd, wat een uitmuntend spraakhelderheid in een indrukwekkende geluidsomgeving oplevert. 

Van oudsher verwerken hoortoestellen alle geluiden in één processor. Het probleem daarmee is dat alle signalen met elkaar concurreren: als een bepaald signaalgebied prioriteit krijgt, wordt het andere weggedrukt. Augmented Xperience beschikt over twee afzonderlijke processors, die de verschillende signaalgebieden de volle ruimte geven zonder dat dit ten koste gaat van een ander gebied. Het geluid van spraak en omgeving wordt zo vormgegeven dat er een uitmuntende spraakverstaanbaarheid wordt geleverd terwijl omgevingsgeluiden aangenaam blijven klinken.