Webinar ‘Eenzaamheid en de kracht van verbinding

Is het voor u als slechthorende moeilijk om contacten te leggen? Zeker in Coronatijd? Of heeft u bijvoorbeeld moeite om anderen te vertrouwen? Dan heeft u wellicht te maken met eenzaamheid.

U bent zeker niet de enige: meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich (soms) eenzaam. Herkent u dit? Dan is dit webinar iets voor u! Tom van Campen en Jopie Verdonk vertellen u meer. Tijdens het webinar komen vragen aanbod als: Hoe ga ik om met mijn gevoelens van eenzaamheid? Hoe herken ik ze en geef ik erkenning aan die gevoelens? Maar ook hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijzelf niet eenzaam maak of in een isolement zet? We nodigen de deelnemers uit te onderzoeken hoe we kunnen omgaan met die gevoelens van eenzaamheid bij zichzelf of bij de ander.

U bent van harte uitgenodigd om de digitale bijeenkomst van Hoormij∙NVVS over dit onderwerp bij te wonen.

Programma

18:15 uur           Inloop

19.00 uur           Opening door Corrine Verwer, vrijwilligerscoördinator Hoormij·NVVS

19.05 uur           Hoe herken je eenzaamheid en wat kun je doen? Door Tom van Campen van Eindhoven in contact

19.20 uur           Mijn ervaringen met eenzaamheid en slechthorendheid, door Jopie Verdonk ervaringsdeskundige en bestuurslid van afdeling Zuid-Oost Brabant Hoormij∙NVVS

19.30 uur           Korte pauze

19.35 uur           Uitwisseling van ervaringen, tips en trucs en beantwoorden van vragen

20.00 uur          Afsluiting door Corrine Verwer

Praktische informatie

Datum en tijd :                Op donderdag 12 mei 2022 om 19.00 uur via TEAMS

Eigen bijdrage:                Leden van Hoormij∙NVVS kunnen gratis deelnemen, niet-leden betalen bij aanmelding vóór 5 mei 2022 € 5,00, daarna € 7,50.

Voor vragen:                  [email protected]

Deelname:                       Kort vóór de bijeenkomst ontvang je een link met instructies om deel te nemen aan het webinar. Het is handig maar niet noodzakelijk om Microsoft Teams van tevoren te downloaden.

Aanmelden

  • Stuur een mail naar [email protected] met naam, mailadres, telefoonnummer en indien je lid bent van Hoormij∙NVVS ook het lidnummer, onder vermelding van ‘Webinar De kracht van verbinding’. Als je vragen hebt voor de sprekers, kun je deze ook in de mail vermelden.
  • Indien je geen lid bent, graag het bovengenoemd bedrag overmaken op NL82RABO0300773269 t.n.v. Stichting Hoormij te Houten onder vermelding van ‘webinar de kracht van verbinding 8850’ en je naam.
  • Je aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnemersbijdrage èn de aanmeldingsmail.
  • Door aanmelding ga je akkoord met de verwerking van je gegevens t.b.v. deze bijeenkomst en het toesturen van een evaluatieformulier en follow-up na de bijeenkomst. De gegevens worden binnen een half jaar na de bijeenkomst verwijderd.
  • Tijdens de bijeenkomst is schrijftolk Gertie v.d. Velden aanwezig.