Column van Jan de Laat

Jan de Laat schreef voor Earline magazine een column en die kunt u hier lezen!

Zoals de afgelopen paar jaar ook gebeurde, was er in het vroege voorjaar meer dan normale aandacht voor gehoor in de media, met name door de invoering van de Nationale Week van het orsuizen, een vervolg op een Engels initiatief, de Tinnitus Awareness Week. In dezelfde week vond nu ook onze Week van het Oorsuizen plaats2 met belangwekkende symposia en artikelen in  verschillende media, waarin onder andere aandacht voor nieuwe uitgaven, zoals bijvoorbeeld de aangrijpende roman van Gregor Verwijmeren, De Vorm van Geluid en ook voor de pakkende ‘Klankenverzameling’ van Anton Dautzenberg: Niet het krassen van de Kraai.

De hele column leest u hieronder verder.