Column van Paul van Weezepoel in de nieuwste Earline

De column van Paul van Weezepoel vindt u in ons nieuwe Earline magazine! Neem even de tijd om deze interessante column te lezen.

“Precies twee jaar terug stelde ik met enige tevredenheid vast dat ons Hoorhulpmiddelenprotocol 2.0 weer een stapje verder was. Wat houdt dat protocol ook alweer in? Het moet een door de Stuurgroep Horen opgesteld instrument worden dat de basis vormt voor het vaststellen van de zorgzwaarte en dus voor de hoogte van de – door de Zorgverzekeringswet beoogde – doelmatige vergoeding van de zorgverzekeraars. Met een efficiënte vragenlijst bestaande uit AVL, COSI en met een indeling in een HRIU- categorie op basis van een rekenformule die we dit keer ook echt
dachten te mogen zien. Met op basis van uw deskundigheid en, mits goed beargumenteerd, de mogelijkheid een hoortoestel uit een hogere categorie aan te bieden, waarbij ook de wensen van slechthorenden, psychologische factoren en sociale impact zouden worden betrokken. En met een landelijke invoering van een transparant indicatieportaal, maar nu gebaseerd op anonimiteit van consumenten en onder juridisch eigenaarschap van audicienbedrijven. Ik begrijp dat het niet eenvoudig is om alle belanghebbende partijen volledig op één lijn krijgen, maar in elke sector in de zorg levert het veld zelf de norm voor een protocol en lukt ze dat ook. Ik meende dat dit protocol het waard was door het veld van zorgvragers, aanbieders én zorgverzekeraars vertegenwoordigd in de Stuurgroep te worden gedragen.”

De rest van het verhaal leest u hieronder!