NVAB: Staatssecretaris Blokhuis onderkent belang preventie gehoorschade

De column van NVAB in Earline Magazine was weer inspirerend. Heeft u hem al gelezen? We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Geef gerust uw mening


In het vorige nummer schreef ik over het overleg dat binnenkort in de tweede kamer wordt gehouden over het thema ’preventie’. Een van de vele onderwerpen die daar worden besproken, is het actieplan preventie gehoorschade. dit actieplan is door toenmalig staatssecretaris van Rijn van VWS in 2015 overeengekomen met de nationale hoorstichting, brancheorganisaties van muzieklocaties en organisatoren van festivals, oordopjesfabrikanten en de GGD GHOR. Deze partijen hebben daarna twee jaar gewerkt aan het voorkomen van gehoorschade door meer voorlichting en bewustwording. Met de vereniging van nederlandse poppodia is daarbij een convenant gesloten over de geluidslimitering op muzieklocaties.

Najaar 2017 schreef staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer dat het actieplan was uitgevoerd en dat hij het aan zijn opvolger zou overlaten of er een vervolg aan wordt gegeven. Daarna werd het echter stil en in maart gebruikte ik mijn column om mijn zorgen daarover te uiten. Preventie is immers nooit ‘af’. Het voorkomen van gehoorschade moet blijvende aandacht hebben. Audicienbedrijven zien dagelijks de gevolgen van gehoorschade. Uit praktijkervaring en uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat mensen met gehoorschade meer gezondheidsklachten hebben zoals vermoeidheid, hogere kans op burn-outs, depressiviteit en daarnaast ligt sociale uitsluiting op de loer. Preventie van gehoorschade is buitengewoon belangrijk. Het is immers niet te genezen of te repareren.

Het was een positieve verrassing dat kort na het uitkomen van Earline er een brief verscheen van de nieuwe staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis. In zijn brief schrijft Blokhuis dat hij preventie van gehoorschade een belangrijk thema vindt en het met kracht wil voortzetten en uitbreiden. Voor de korte termijn zal hij het huidige beleid continueren. Ondertussen wil hij de plannen voor komende jaren uitwerken en het Convenant een vervolg geven, mede aan de hand van gesprekken met partijen uit het veld. De staatssecretaris gaat in gesprek met mogelijke samenwerkingspartners en streeft ernaar om nog voor het zomerreces het vervolgconvenant te ondertekenen. Verder zal hij extra budget vrijmaken om te faciliteren dat VeiligheidNL de basiskennis over preventie van gehoorschade verder kan uitbouwen.

Als brancheorganisatie van audicienbedrijven vinden wij het uiteraard buitengewoon positief dat staatssecretaris Blokhuis het belang van preventie ook onderkent. Namens de NVAB-leden hebben we de woordvoerders in de Tweede Kamer daarom ook opgeroepen om de staatssecretaris daarin van harte te ondersteunen. Daarnaast hebben we aangegeven dat de leden van de NVAB graag gesprekspartner en samenwerkingspartner blijven in het vervolg op het actieplan.

Door expertise en ervaring beschikbaar te stellen, dragen we graag bij aan het nog effectiever maken van het preventiebeleid.

De titel van mijn vorige column was ‘Actieplan Gehoorschade verdient een vervolg’. Het is zonder meer positief dat ik deze keer kan afsluiten dat dat vervolg er ook echt gaat komen.

Meindert Stolk, Voorzitter NVAB