Olaf Schuurmans: “The world has changed”

In de laatste [email protected] besprak Olaf Schuurmans in zijn column de laatste veranderingen in de audiologiemarkt. Voor u een korte opfrisser met enkele nuttige tips.

De Nederlandse audiologiemarkt is in zeer korte tijd veranderd van een traditionele zorgmarkt naar een 100 procent retailmarkt met alle kenmerken hiervan, zoals prijsconcurrentie, agressieve ketens met grote marketingbudgetten, online spelers en verticale integratie. Op dit moment wordt 81 procent van de aantallen verkocht bij de ketens en dus nog 19 procent bij de zelfstandigen. Binnen Optitrade Retailgroep zien we wel dat consumenten bewust een andere keuze maken wanneer ze bij een zelfstandig ondernemer naar binnenstappen. Maar ook de ketens werken er hard aan om het kwaliteitsimago op te schroeven. Het enige dat we van de toekomst weten, is dat het anders zal zijn. En de enige manier om de toekomst te voorspellen, is onderdeel zijn van de creatie van de toekomst. Laten we daar ook niet bang voor zijn, maar gezamenlijk de uitdaging van het ondernemen aangaan.

Veranderingen in de markt vragen dus om nieuwe strategieën om je als zelfstandige audicien te kunnen profileren en daarmee de gunst van de klant te winnen. Optitrade is van mening dat de zelfstandigen door het bundelen van hun kracht gezamenlijk, met behoud van eigen identiteit, een partij zijn die toekomstbestendig is. Daarom zijn we binnen Optitrade ook druk bezig met het ontwikkelen en investeren in concepten en tools. We willen ervoor zorgen dat de zelfstandige audicien een betere positie krijgt en makkelijker zijn unieke kwaliteiten kan verkopen en daardoor de lokale held kan zijn en blijven. Enkele recente voorbeelden zijn de COSI AdviesTool waarmee een transparante uitleg wordt gegeven van de weg van behoeften van de klant naar mogelijkheden die hoortoestellen bieden en de begeleiding van de keuze voor uw klant.

Ook op de afdeling Optitrade Reclame en Marketing zijn we druk bezig om te zorgen dat u meer traffic naar u winkel kunt genereren en hebben we diverse hulpmiddelen om u als zelfstandig ondernemer te ondersteunen. Daarnaast doen we dit ook door de efficiency binnen u organisatie te vergroten door bijvoorbeeld goede inkoopcondities, boekhoudkoppelingen en rapportages, waardoor u zich bezig kunt houden met het ondernemen.