Week van het Oorsuizen 2018: Hoe klink jij?

Ook in 2018 brengt Stichting Hoormij tinnitus en oorsuizen onder de aandacht. Van 5 t/m 9 februari was het de Week van het Oorsuizen, dat werd afgetrapt met het uitreiken van de tweejaarlijkse Tinnitus Scriptieprijs. Deze week was er door heel Nederland aandacht voor oorsuizen. Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals ervaringen, preventie en hulpverlening.

Je bent niet alleen

Zoals het motto uit 2017 luidde: je bent niet alleen met gehoorproblemen. Sterker nog, steeds meer mensen hebben last van een vorm van tinnitus, u krijgt er in uw audicienpraktijk ook steeds vaker mee te maken. In Nederland hebben ruim 1 miljoen mensen last van een vorm van tinnitus en horen een constante piep, suis of fluit. Stichting Hoormij lanceerde een speciale actiepagina waarop je zelf kunt horen hoe tinnitus klinkt.

Patiënteninformatietool

Naar aanleiding van de richtlijn tinnitus van de kno-vereniging, heeft Stichting Hoormij een versie ontwikkeld voor patiënten. Waar de richtlijn tinnitus van de KNOo-vereniging per november 2016 een dwingend advies aan zorgverleners geeft, is de patiënteninformatietool gericht op de patiënt. Op basis van elf meest voorkomende vragen kunnen ook niet medisch geschoolden de tool gebruiken om meer te weten te komen.

Tinnitus Scriptieprijs

Dát er steeds meer nieuwe wetenschappelijke inzichten in ontwikkeling zijn, werd wel duidelijk op de informatieavond op 5 februari. Hier werd de Tinnitus Scriptieprijs aan Emma Heijerman overhandigd.

Meer informatie

www.stichtinghoormij.nl