NVAB biedt tweede kamerleden set gehoorbescherming aan

Afgelopen week heeft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven aan de voorzitter van de vaste commissie VWS een set gehoorbeschermingsmiddelen aangeboden. Met deze actie wil de NVAB het belang beklemtonen van preventie van gehoorschade. 

In Nederland zijn meer dan 1,5 miljoen mensen slechthorend en dat aantal wordt elk jaar groter. Voor een deel komt dit door de vergrijzing. Voor een groot deel is gehoorschade echter ook te voorkomen. Mensen lopen op steeds jongere leeftijd gehoorschade op. Vaak zijn werkomstandigheden de oorzaak, maar ook steeds vaker te harde muziek via ‘oortjes’ en te veel decibellen tijdens optredens en festivals. En juist daar is met preventie-maatregelen veel aan te doen. Voorlichting over de gevaren en de gevolgen van gehoorschade is essentieel. Onbekend is vaak dat gehoorverlies de risico’s vergroot op sociaal isolement, burn-out en depressie. En dat het zorgt voor een algemeen lager niveau van welzijn. Met alle maatschappelijke en financiële consequenties van dien. 

Enkele cijfers: 

Jongeren en gehoorverlies 

  • 20% van de teenagers heeft gehoorverlies 
  • 200.000 jongeren van 14-24 jaar kampen met permanente schade 
  • 30% stijging in de afgelopen 10 jaar 
  • 50% heeft tijdelijk/langdurig last na een festival 

900.000 werknemers in Nederland lopen kans op gehoorschade 

  • gehoorschade is de meest voorkomende beroepsziekte 
  •  20% van de mensen in de bouw heeft gehoorproblemen 
  • 40% van de bouwvakkers heeft te maken met lawaaioverlast 
  • wanneer de werknemer werkt in een ruimte waar geluid boven de 80dB komt, is de werkgever verplicht om gehoorbescherming aan te bieden 

In Nederland wordt kwalitatief goede hoorzorg geleverd, onder meer gegarandeerd via StAr, het keurmerk voor geregistreerde audicienbedrijven. Als audicienbranche wil de NVAB ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van gehoorschade. Daarmee zorgen we er met elkaar voor dat de hoorzorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen die die zorg nodig heeft. 

Het is van groot belang dat er snel een vervolg komt op het Actieplan Preventie Gehoorschade. Door de Kamerleden een gehoorbeschermingsset aan te bieden – waardoor zij veilig en comfortabel van het zomerreces kunnen genieten – heeft de NVAB dit belang nogmaals onder de aandacht gebracht. 

Meer informatie

www.nvab.nl