Wat zijn problemen met het eigen stemgeluid?

Signa pro deelt een interessante blogpost over het eigen stemgeluid. Ondanks de aanzienlijke verbetering in geluidskwaliteit door moderne hoortoesteltechnologie, ervaren hoortoesteldragers nog steeds een verandering van de eigen stem. 

Als audiciens proberen we voor hoortoesteldragers altijd een zo natuurlijk mogelijke geluidskwaliteit te realiseren. Door de technologische ontwikkelingen is de kwaliteit van het geluid aanzienlijk verbeterd. Maar iedereen die gebruik maakt van hoortoestellen ervaart een verandering in het geluid van zijn eigen stem. Veel slechthorenden moeten zich er zelfs bij neerleggen dat ze nooit helemaal tevreden zullen zijn met het eigen stemgeluid.

Het is niet altijd duidelijk waar de oorzaak ligt van de problemen rond het eigen stemgeluid. Als hierdoor niet de juiste aanpassing in het hoortoestel wordt gedaan, kan dat ervoor zorgen dat het hoortoestel niet optimaal is afgesteld.

Er zijn twee duidelijke oorzaken van problemen met het eigen stemgeluid. De eerste is het occlusie-effect. Wanneer de gehoorgang wordt geblokkeerd door het oorstukje of het hoortoestel, ervaart de gebruiker zijn eigen stem luider. De tweede oorzaak wordt veroorzaakt door wijze waarop het hoortoestel geluid versterkt. Dit kan een onnatuurlijke weergave van het eigen stemgeluid tot gevolg hebben.

Meer informatie

www.signia-pro.nl