‘Dementiezorg wordt niet genoemd in hoofdlijnenakkoord’

“BBB-leider Caroline van der Plas is blij dat een nieuw kabinet meer geld investeert in ouderenzorg. “Daar ben ik heel trots op”, zegt zij in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. Maar Alzheimer Nederland heeft nog een aantal belangrijke vragen bij het hoofdlijnenakkoord. Het goede nieuws is inderdaad dat het akkoord stevig inzet op ouderenzorg, waar vanaf 2027 600 miljoen per jaar voor opzij gezet wordt. Hoe die middelen verdeeld worden, wordt in het akkoord echter nog niet duidelijk. Dementie wordt überhaupt niet genoemd. Alzheimer Nederland zal de uitwerking van de plannen dan ook op de voet volgen.

Ondertussen werken wij hard verder aan de ontwikkeling van dementievriendelijke buurten, want haast is geboden. De bejaardenhuizen van weleer zijn verdwenen zonder dat is nagedacht over wat er voor in de plaats moet komen. Langer thuis wonen levert nu al schrijnende situaties op, vol eenzaamheid. Dit wordt alleen maar erger met de vergrijzing en enorme toename van het aantal thuiswonende mensen met dementie.

Op dit moment leven in Nederland al ongeveer 300.000 mensen met dementie, de verwachting is dat dit aantal stijgt naar meer dan een half miljoen in 2040. Simpelweg een terugkeer van de verzorgingshuizen van weleer is niet de oplossing. Met het personeelstekort en de groeiende groep mensen met dementie is er straks niet genoeg zorgpersoneel.

Daarom doen wij de oproep aan Den Haag: investeer in dementievriendelijke buurten. Hier krijgen thuiswonende ouderen de hulp die ze nodig hebben. Er zijn plekken om elkaar te ontmoeten, buren en bijvoorbeeld winkelpersoneel zijn getraind en huizen aangepast. Dementievriendelijke buurten maken dat we mantelzorgers ontlasten én mensen minder uren zorg nodig hebben, bovendien kan het verhuizing naar het verpleeghuis uitstellen en soms zelfs voorkomen. En minstens even belangrijk, mensen met dementie blijven op deze manier onderdeel uitmaken van onze samenleving”.

Expertquote van Gerjoke Wilmink, Alzheimer Nederland, in reactie op dit bericht van WNL.