Een blik op de audiologische markt 2022 en 2023

Vereniging GAIN geeft in het nieuwe jaarverslag over 2022 inzicht in de hoeveelheid hoortoestellen die zijn verkocht en wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van hoorhulpmiddelen. Daarnaast wordt er vooruitgeblikt naar de verwachtingen voor dit jaar. De hoortoestelmarkt is in 2022 met 2% gekrompen ten opzichte van het jaar ervoor. In totaal zijn er vorig jaar 347.875 hoortoestellen verkocht. De markt van hoorhulpmiddelen, gehoorbescherming en ‘hearables’ groeit door.

page1image60609792

Kleine krimp in 2022

In totaal zijn er in 2022 door de fabrikanten van hoortoestellen in Nederland 347.875 hoortoestellen geleverd aan audiciensbedrijven. Wanneer we 2020 – het eerste coronajaar- buiten beschouwing laten, betekent dat een kleine krimp ten opzichte van andere jaren. Het aantal verkochte hoortoestellen vorig jaar eindigt net iets hoger dan het niveau van 2019. Van alle verkochte hoortoestellen in 2022 is 17,4% uit de zogenoemde private markt. Dat zijn hoortoestellen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed en zonder vergoeding door consumenten worden aangeschaft. Het aantal hoortoestellen uit de private markt daalde vorig jaar naar 60.689 stuks (17,4%). In 2021 waren dit nog 65.175 hoortoestellen (18,4% van het totaal).

 

Trendbreuk

Al met al een trendbreuk in de ontwikkelingen van de audiologische industrie in Nederland, waar al meerdere jaren een groei kon worden genoteerd in het aantal consumenten dat een hoortoestel aanschaft. Het totale aantal verkochte hoortoestellen komt onder de prognose van 365.000 stuks die GAIN begin 2022 voorspelde. Redenen daarvoor zijn diverse verstoringen van het consumentenvertrouwen. De inflatie is in 2022 niet eerder zo hoog geweest, gemiddeld 10 procent hoger dan een jaar eerder. Het is aannemelijk dat de ongunstige economische ontwikkelingen van invloed zijn, ook in de hoortoestelmarkt. De onzekere financiële- en wereldwijde geopolitieke situatie is voor veel consumenten reden  om voorzichtig te zijn met hun uitgaven. Hoewel deze markt voor een groot deel door zorgverzekeraars wordt gefinancierd, dienen consumenten toch een eigen bijdrage te betalen en heeft de declaratie van hoortoestellen invloed op het eigen risico. Dat kan consumenten doen besluiten hun aankoop uit te stellen, zeker in de private markt.

 

Opvallende ontwikkelingen in 2022

Achter-het-oor (AHO) gedragen hoortoestellen blijven in Nederland het meest populair, waarbij de uitvoering met de Receiver-in-het-oor (RIC) in marktaandeel verder groeit van 213.574 stuks in 2021 naar 220.563 het afgelopen jaar. In 2022 zijn 4.891 In-het-oor (IHO) toestellen geleverd tegen 18.601 in 2021, een afname van 19,9%. De prijsstijging van 2022 is de hoogste sinds 1975, hoortoestellen worden overigens in de private markt verkocht, dat waren er in 2022 4.206 stuks. In de markt van de zorgverzekeraars heeft ZN-categorie 5 het grootste aandeel, 114.737 toestellen, goed voor 33% van het totaal (27,8% in 2021). Voor de ZN-categorieën 2, 3 en 4 noteren we in 2022 respectievelijk 1,9%, 19,5% en 18,1% marktaandeel. Opvallend is de aanzienlijke verschuiving naar oplaadbare hoortoestellen. In 2022 is 57% van het totaal aantal geleverde hoortoestellen van een oplaadbaar type, in 2021 was dat 41%, ook in absolute getallen een flinke sprong vooruit (+ 58.964). Het geeft ook aan dat zowel de industrie als de audiciens en hun klanten grote stappen zetten als het gaat om duurzaamheid.

 

Wat gebeurde er op gebied van hoorhulpmiddelen in 2022?

De hoorhulpmiddelenmarkt op het gebied van wek- en waarschuwingssystemen is in 2022 naar verwachting met 11% gegroeid. In 2022 is er veel aandacht geweest voor de brandveiligheid, dit kwam met name door de invoering van het nieuwe Bouwbesluit: een rookmelder verplicht op elke verdieping van een woning. Een fantastische ontwikkeling die bijdraagt aan een brandveilig leven voor iedereen. De vraag naar telefonie is blijven toenemen. Het betreft eenvoudige beloplossingen, zoals vaste of draadloze huistelefoons, mobiele telefoons en smartphones, al dan niet i.c.m. (de juiste) hoortoestellen. Vooral de eenvoudige bediening, grote knoppen, extra luid beltoonvolume en spraakversterking zorgen voor de toenemende vraag. Veel personen uit de ‘oudere doelgroep’ maken geen gebruik van technologieën als streamers, Bluetooth en ringleiding. Door de enorme hoeveelheid media-aandacht voor preventie van gehoorschade in de afgelopen maanden, is het aandeel gehoorbescherming gestegen. Muzikanten die met hun gehoorschade naar buiten treden, de discussie over het verlagen van de volumegrens en de aandacht van VeiligheidNL met een nieuwe ‘I Love My Ears’ Campagne hebben hier mede aan bijgedragen.

 

Verwachtingen hoortoestelmarkt 2023

Hoewel het moeilijk voorspelbaar is, kan de economie in 2023 weer langzaam op gang komen, geholpen bijvoorbeeld door het prijsplafond van de overheid om de gevolgen van de energieprijsstijging op te vangen. De Nederlandse Bank verwacht een economische groei van 0,8% in 2023 en 1,6% in 2024. Ook de inflatie zal dit jaar sterk dalen. In dit licht bezien is het aannemelijk dat de Nederlandse hoortoestelmarkt dit jaar weer een groei kan laten zien. De prognose is een bescheiden groei naar ongeveer 352.000 hoortoestellen. Het aandeel private markt is in 2022 iets gedaald ten opzichte van 2021. Voor 2023 lijkt het niet waarschijnlijk dat dit percentage verder afneemt, maar dat is wel afhankelijk van externe factoren zoals de economische en geopolitieke ontwikkelingen.

 

Vooruitblik preventie en hoorhulpmiddelen 2023

Voor wek- en waarschuwingssystemen wordt eenzelfde groei als in 2022 verwacht, namelijk 11%. Recente EuroTrak-onderzoeksresultaten lieten zien dat ongeveer de helft van de slechthorenden niet op de hoogte is van het bestaan van additionele hoorhulpmiddelen. Er wordt nog meer vraag verwacht naar bel oplossingen zonder vaste telefoonaansluitingen, anders dan via een mobiele telefoon of smartphone. Hiervoor zijn er steeds meer ‘huistelefoons’ met een simkaart, waarmee bellen met een huistelefoon via het mobiele netwerk mogelijk is. Vaak is men niet op de hoogte van dergelijke oplossingen. Dat is aan het veranderen en wordt mede versterkt door de demografische wijzigingen (vergrijzing). Doordat er in veel zorginstellingen, in nieuwbouw en na renovatie geen klassieke telefoonaansluiting (meer) aanwezig is, zijn mensen op zoek naar een alternatief om te kunnen bellen. Gebruik van een mobiele telefoon of smartphone kan namelijk te moeilijk of een te grote verandering zijn. Ook de kostenbesparing van een sim-only abonnement ten opzichte van een vaste aansluiting spelen hierin mee. Voor gehoorbescherming wordt een breder besef verwacht dat gehoorschade op veel meer plekken opgelopen kan worden, zoals op het werk en bij hobby gerelateerde bezigheden. De beweging van universeel standaardoplossingen naar maatwerk zal verder doorgroeien.

 

Gadgets als hearables en toestellen met gezondheidsfuncties gaan een belangrijke rol spelen in deze vroege bewustwording, ook onder de jongere doelgroep. Wanneer men op jonge leeftijd bezig is met het gezond houden van het gehoor en accepteren van ondersteuning, zal de drempel naar een hoortoestel als veel lager ervaren worden.

Bron: Jaarverslag 2022, Vereniging GAIN
Foto rechten: Kevin Malik, Pexels (9017402).

www.vereniginggain.nl