Inzamelingsactie van Van Boxtel voor slechthorende kinderen in Zambia

Van Boxtel hoorwinkels zamelde in totaal 82 hoortoestellen in voor het goede doel Stichting Orange Babies. Binnenkort worden deze aangeboden aan de dove en slechthorende kinderen van de PaKachele-school in Zambia – een project dat door de stichting wordt gesponsord. Veel van deze leerlingen hebben hun ouders verloren aan de hiv-epidemie en zijn blij met de kleinschalige klassen op deze enige school in de omgeving. De hoortoestellen uit Nederland verbeteren de kans op een zelfredzame toekomst. 

Op de PaKachele school in Lusaka, Zambia krijgen zo’n 400 kinderen les die één of beide ouders hebben verloren aan hiv, of op een andere manier geraakt zijn door het virus. De school ligt in de buurt van een sloppenwijk waar veel weeskinderen vandaan komen. Die kinderen worden hier opgevangen, krijgen onderwijs en twee maaltijden per dag. Er zijn twee kleinschalige klassen voor kinderen met gehoorproblemen waar tien kinderen tegelijkertijd les krijgen. De school heeft een audiometer waarmee ze het gehoor van de kinderen testen; dit is vaak dan ook de eerste keer dat het gehoor wordt getest.

Er zijn relatief veel kinderen met slechthorendheid in Zambia. Dit komt doordat de kinderen uit een leefomgeving komen met een slechte hygiëne waardoor ze eerder infecties oplopen die het gehoor aantasten. Ook is er onvoldoende kennis over het probleem en wordt afwijkend gedrag of een spraakontwikkelingsachterstand niet geassocieerd met slechthorendheid.

Volgens Tanja Oostervink, directeur van Orange Babies, dragen de gedoneerde hoortoestellen bij aan de ontwikkeling van de slechthorende kinderen. “Ieder kind wil gewoon normaal zijn. Waar je ook vandaan komt. Op dit moment draagt geen van de kinderen een hoortoestel. De kinderen lopen al erg achter op spraakontwikkeling en onderwijs. Buiten dat ze de lessen beter tot zich kunnen nemen, zorgt een hoortoestel ervoor dat ze weer mee kunnen doen. Ze stimuleren hun ontwikkeling en vergroten de kans op een zelfredzame toekomst. Wij zijn blij dat we deze toestellen zo een tweede leven kunnen geven!”

De gedoneerde hoortoestellen komen van klanten en winkels van Van Boxtel hoorwinkels en zijn ook geschikt voor kinderen. Bij het inleveren zijn ze grondig schoongemaakt door de audiciens. Meestal wordt een hoortoestel na een jaar of zes vervangen omdat de behoeftes van het gehoor zijn veranderd, maar het oude toestel is dan vaak nog in goede staat.

Van Boxtel hoorwinkels is een maatschappelijke verantwoorde onderneming. Rien van Gorkum, Business Development Manager bij Van Boxtel hoorwinkels, vertelt dat de actie voor Orange Babies onderdeel is van een langdurig partnerschap: “Wij zijn er om mensen beter te laten horen. Hoe mooi is het dat we ons als bedrijf kunnen inzetten voor kinderen die geen toegang hebben tot de hoorzorg zoals we dat hier kennen. Wij zullen Orange Babies blijven ondersteunen in hun missie. Wij zijn als bedrijf een maatschappelijk betrokken organisatie. Daarom hebben we in Nederland naast een partnerschap met Orange Babies ook een samenwerking met Alzheimer Nederland”.

De hoortoestellen, inclusief batterijen en accessoires, worden deze week naar Zambia gebracht.