Oorfonds: Geen onderzoek. Geen oplossing.

Onze oren komen er maar bekaaid van af als je naar de hoeveelheid medische onderzoeken kijkt. Het geld dat we in gehoor- en evenwichtsonderzoek investeren is maar een schijntje vergeleken de miljoenen euro’s die naar andere academische onderzoeken gaan. Dat is eigenlijk vreemd. Zeker als je bedenkt dat 1,8 miljoen Nederlanders worstelen met ooraandoeningen en dat die problemen leiden tot een waaier aan andere (gezondheids-)problemen, zoals maatschappelijke uitval, botbreuken en dementie. Bovendien kost deze problematiek onze samenleving elk jaar 7,6 miljard euro.

Stichting Oorfonds Nederland vraagt in de aanloop naar de WHO Wereld Gehoordag op 3 maart met een abri-campagne aandacht voor dit gebrek aan geld en aandacht voor oorproblemen. Want zonder geld kan er geen onderzoek plaatsvinden. En geen onderzoek, geen oplossing.

Lange tijd bestond er geen publiek fonds om ooronderzoek te stimuleren en te bekostigen. Er is wel een Longfonds, Hartstichting en Oogfonds, maar voor oren was er niets. “De afgelopen jaren heeft de medische wetenschap op veel terreinen flinke vooruitgang geboekt”, zegt Oorfonds-voorzitter Rene van der Heijden. “En in de tientallen jaren hiervoor zagen we gehoorverlies misschien niet zozeer als een medisch probleem. Mensen moesten er vooral mee ‘leren omgaan’ en konden een hoortoestel krijgen. ‘Leren omgaan met’ is natuurlijk nog steeds heel belangrijk, maar inmiddels mogen we verder denken. Naast gehoorschade door lawaai hebben gehooraandoeningen veelal een medische oorzaak. Recente wetenschappelijke inzichten leren ons dat zeker 30 procent en misschien wel 50 procent van alle ooraandoeningen, zoals gehoorverlies, tinnitus en evenwichtsverlies, een erfelijke achtergrond heeft. Het is mogelijk om in de nabije toekomst met cel- en genetische therapieën iets aan de gehoor- en evenwichtsproblematiek te doen, maar we moeten dan wel onderzoek kunnen financieren”.

Tags: