Personeelstekort verhoogt risico op burn-outs

In veel gevallen heeft stress en een te hoge werkdruk te maken met een tekort aan personeel. Minder personeel in dienst dan eigenlijk nodig, zorgt voor een hogere druk bij werknemers binnen een organisatie, aangezien ze meer gedaan moeten krijgen dan eigenlijk echt mogelijk is. Naar verwachting houdt het ook in 2023 nog niet op, de werkdruk blijft toenemen in Nederland. 

 

Uit cijfers van het onderzoeksbureau TNO blijkt dat in 2021 bijna 1,3 miljoen werknemers in Nederland burn-outklachten ondervonden. In 2019 en 2020 was dit minder, namelijk 1,2 miljoen.Naast deze cijfers, speelt ook het gevoel van werknemers een grote rol. Zo’n 40% van de werknemers ervaart teveel werkdruk, ziet dit als een van de belangrijkste arbeidsrisico’s en zou dit graag anders zien, diezelfde groep zegt dat verzuim een opvallend gevolg is van deze werkdruk, iets wat naar verwachting voorkomen had kunnen worden, door naar een oplossing te kijken om werkdruk te verminderen. Om in opstand te komen worden er door werknemers uit allerlei sectoren verschillende acties en demonstraties gevoerd om te pleiten voor betere arbeidsvoorwaarden en verlichting van werkzaamheden. In een aantal CAO’s zijn inmiddels afspraken vastgesteld voor een betere verdeling tussen werk en privé en is er gekeken naar passende verdeling van werkzaamheden. Hoewel het probleem vaak ligt in het tekort aan personeel, is het voor sommige bedrijven financieel niet mogelijk om meer personeel aan te nemen, daarnaast is het hedendaags lastig om geschikt personeel te vinden in de huidige (krappe) arbeidsmarkt.

 

Slimmer werken

Een oplossing om te hoge werkdruk tegen te gaan, zou kunnen zijn om kritischer naar werkzaamheden te kijken en te filteren wat echt belangrijk is of prioriteit heeft. Komen er taken bij? Kijk dan hoe deze nieuwe taken verricht kunnen worden in combinatie met huidige werkzaamheden. Vergeet daarnaast niet om taken efficiënter te maken om uzelf meer ‘lucht’ te geven. In plaats van dat personeel een opdracht terug geeft in het geval van tijdnood, wordt het aangeraden om te kijken naar een oplossing voor de langere termijn, zodat dit niet meer hoeft te gebeuren. Ook is de controle van personeel vaak een tijdrovende taak die niet altijd nodig is. Er wordt dan ook gepleit om personeel meer vrijheid te geven en erop te vertrouwen dat iets goed gaat. Een steekproef is uiteraard niet verkeerd, maar een continue controle wordt al gauw overbodig wanneer er een hoge werkdruk heerst.

 

Herkent u zich in deze werksituatie en hoe gaat u om met werkdruk?

Reageer onder ons LinkedIn bericht om dit onderwerp meer in de kijker te zetten.

 

Bron: nu.nl (tekst), Pexels (foto ter illustratie)