Save the date: Let’s connect 2

Op 22, 23 en 24 maart vindt het internationaal congres ‘Let’s Connect 2!’ plaats, dat wordt georganiseerd door de Stichting Plots- en Laatdoven. In het prachtige luxe hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee kunnen lotgenoten en vertegenwoordigers uit vele takken van de samenleving elkaar ontmoeten, uit binnen en buitenland. In het programma staat gezien, gehoord en gewaardeerd worden en op een gelijkwaardige manier mee kunnen doen, en bovenal de onwetendheid rondom (plots-en laat) doof- en slechthorendheid centraal. Naast ontmoeting en leren van elkaar zijn er interessante sprekers en workshops. De communicatie is goed geregeld: alle speeches worden voor doven en slechthorenden vertaald naar het Nederlands door schrijftolken en tolken gebarentaal.

 

“Op het congres “let’s connect” komt iedereen bij elkaar, die het belangrijk vindt om een samenleving te creëren waarin juist ook miljoenen doven en slechthorenden – en in het bijzonder plots- en laatdoven – gewaardeerd worden en op gelijkwaardige manier mee kunnen doen. Dus we moeten de ontwetenheid hierover doorbreken, want die heeft grote gevolgen voor de levens van mensen. Delen van hobbels, creëren van bewustzijn en verzilveren van kansen; en dat doe je niet versnipperd maar samen!” – Laurentien van Oranje-Nassau

 

Save the date

Komt u ook? Kies voor 1, 2 of alle dagen… en nodig mensen uit om mee te komen. Ieder die te maken heeft met communicatie in de breedste zin van het woord is welkom: welzijnswerker, maatschappelijk werker (accreditatie punten aangevraagd), vrijwilliger huisbezoeken, beleidsbepalers van de gemeente, audicien (accreditatiepunten aangevraagd), KNO-arts, huisarts, werkgever en meer!

 

Inschrijven kan tot 14 maart 2024:

www.stichtingplotsdoven.nl/internationaal-congres