Webinar: Verband tussen gehoorverlies en dementie

Woensdag 19 juli organiseerden de American Society on Aging (ASA) en USAgainstAlzheimer’s een webinar over de relatie tussen gehoorverlies en dementie.

 

Het webinar werd geleid door dr. Frank R. Lin. Hij werd voorgesteld door Kelly O’Brien, Vice President of Prevention bij USAgainstAlzheimer’s. Frank Lin is Director van het Cochlear Center for Hearing and Public Health en Professor van Otolaryngology, Medicine, Mental Health, en Epidemiology aan John Hopkins University. Hij leidt het ACHIEVE onderzoek, dat gewijd is aan het onderzoek of behandeling van gehoorverlies het risico op cognitieve achteruitgang, en waar dit webinar over ging.

 

Het aantal mensen met dementie neemt toe. Dat is logisch, want er is enorme vergrijzing. Relatief stijgt het aantal niet. Twee derde van de 70+’ers heeft significant gehoorverlies. Bepaalde cognitieve vaardigheden verslechteren met leeftijd, zoals het geheugen en de verwerkingssnelheid. De ogenschijnlijke relatie tussen gehoorverlies en dementie zou dus slechts een gemeenschappelijke oorzaak kunnen hebben: ouderdom. Toch blijkt uit het ACHIEVE onderzoek dat het behandelen van gehoorverlies helpt tegen cognitieve achteruitgang. Hiervoor had dr. Frank Lin drie mogelijke toelichtingen.

 

1: Omdat men bij gehoorverlies meer moeite moet doen om anderen goed te kunnen verstaan, vergroot de cognitieve belasting. Door de inspanning die het luisteren kost, staan de hersenen onder meer druk en kunnen ze dus sneller aftakelen.

2: Gehoorverlies verandert de hersenstructuur. Met MRI-scans is aangetoond dat bij gehoorverlies bepaalde delen van het brein minder gebruikt worden, en andere juist meer. Gehoorverlies draagt bij aan de atrofie van de hersenen.

3: We weten dat gehoorverlies vaak leidt tot sociale isolatie. Mensen gaan er minder vaak op uit, en wanneer ze dat toch doen komen ze veelal minder goed mee in gesprekken. Deze afname in stimulatie is niet goed voor de hersenen, en werkt cognitieve achteruitgang in de hand.

 

De conclusie is dat gehoorverlies niet direct dementie veroorzaakt, maar door de aftakeling van de hersenen door gehoorverlies wordt men er eerder aan blootgesteld. Gelukkig blijkt er uit het ACHIEVE onderzoek dat het behandelen van gehoorverlies veel positieve gevolgen heeft. In het onderzoek was sprake van preventie van cognitieve achteruitgang bij 50 procent! De behandeling bestond uit het dragen van hoortoestellen en vier afspraken voor controle en eventueel bijstellen. De cognitieve achteruitgang werd gemeten over een tijdspanne van drie jaar.