Tinnitus Awareness Week 2023

Deze week is het Tinnitus Awareness Week, of de Week van het Oorsuizen. Tussen de 1 en 2 miljoen Nederlanders heeft met tinnitus te maken. Stichting Hoormij∙NVVS besteedt vaker aandacht aan tinnitus, maar deze week natuurlijk nog wat extra. De stichting heeft de volgende stelling voorgelegd aan ervaringsdeskundigen en professionals: ‘Tinnitus, een oplossing is er wél’. Dit om inzicht te geven in de mogelijkheden die er zijn als je te maken krijgt met de niet te genezen aandoening. Ruim 95 procent van de mensen leert er goed mee te leven en dat geeft moed. Genezing mag dan onmogelijk zijn, behandeling is zeker mogelijk en er zijn genoeg behandelopties voorhanden die bewezen effectief zijn.

Tinnitus is een geluid dat alleen in je hersenen bestaat; niemand anders kan het horen. Het kan een piep of een suis zijn, maar ook een heel ander geluid of een combinatie van verschillende geluiden. Het is een geluid dat niet ín de oren, maar tússen de oren zit. Daarom is het erg lastig te behandelen. Gehoorschade leidt tot slechter horen en omdat de hersenen zich daarop proberen aan te passen, kan storing ontstaan in de vorm van een fantoomgeluid of hyperacusis, overgevoeligheid voor geluid. De hersenen gaan actief op zoek naar de input die ze missen. Oorsuizen kan ook ontstaan als het gehoorsysteem wordt overbelast of door stress en angst reageert. Het komt niet alleen bij volwassen voor, ook kinderen kunnen er last van hebben. Er is bij kinderen wel veel minder over bekend, dit komt vooral omdat het moeilijk te meten is  hoeveel last ze precies ervaren. Kinderen vinden het vaak lastig om hun klachten en de impact ervan te verwoorden.

Muzikanten
Tinnitus ontstaat niet alleen door gehoorschade. Stephen Emmer is recent een petitie begonnen om aandacht te vragen voor tinnitus bij muzikanten: door geluidsbelasting lopen zij meer risico. Ze werken langdurig en intensief met geluid en trainen hun brein jarenlang om alert en in detail op geluid te letten. Daar komt het risico bij kijken dat de neuronale netwerken te sensitief en overbelast op geluid gaan reageren. Als angst voor schade aan het gehoor of bezorgdheid over het niet meer goed kunnen doen van je werk een rol gaan spelen, kan dit ook tot tinnitus leiden.

Frustratie en machteloosheid
Frustratie en onbegrip over het momenteel nog uitblijven van een genezende behandeling is iets dat veel mensen met tinnitus herkennen. Daarom zijn er veel inzamelingsacties voor meer onderzoek dat  zou moeten leiden tot een wereld zonder tinnitus. In Nederland zijn het vooral de academische ziekenhuizen waar dit onderzoek plaatsvindt. In het UMC Utrecht worden bijvoorbeeld de mogelijkheden onderzocht van cochleaire implantaten voor het beïnvloeden van oorsuizen. De verwachtingen voor genezing binnen afzienbare tijd mogen echter niet te hoog zijn; wetenschappers vrezen dat het probleem daarvoor te complex en divers is.

Leren leven met tinnitus
De wetenschappelijk effectief bewezen behandeling van oorsuizen is een goede uitleg over de aandoening, zoals hierboven kort geschetst, en handvatten in het omgaan met de klachten. Dit kan met behulp van cognitieve gedragstherapie. Hierbij is het de bedoeling om de tinnitus minder aandacht te schenken en de hersenen meer rust te geven bij de verwerking van het geluid.

Bron en meer informatie: stichtinghoormij.nl