Week van de Toegankelijkheid van start

Op maandag 2 oktober ging de Week van de Toegankelijkheid 2023 officieel van start. Door het hele land zijn voorstellingen, stadswandelingen, rondleidingen, prijsuitreikingen, webinars en workshops georganiseerd om aandacht te vragen voor inclusie van mensen met een beperking. Heeft u ook een activiteit georganiseerd rondom het thema toegankelijkheid? Zo ja, dan horen we daar graag over! Neem deze week vooral ook even de tijd om de videocampagne Maak Nederland toegankelijk te bekijken. Filmmaker Mari Sanders volgde Casper, Feng en Mirthe in hun missie om Nederland toegankelijker te maken, wat soms confronterende beelden oplevert. Tot en met 6 oktober komt er elke dag een korte nieuwe video online.

 

In Nederland wonen ruim twee miljoen mensen met een beperking. En daar komen door de vergrijzing steeds meer mensen bij. Gelijkwaardig meedoen aan de samenleving is een mensenrecht dat is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap. Toegankelijkheid en een begrijpelijk aanbod van producten en diensten zijn dus van groot belang. Mensen met een beperking moeten – net als ieder ander – volledig en volwaardig kunnen meedoen aan de samenleving. Zij moeten – net als ieder ander – gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen en vervoer. Ook ondernemers moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan algemene toegankelijkheidseisen voor zaken als websites, winkels en evenementen. Daardoor kunnen ondernemers uiteindelijk ook meer klanten bedienen en een groter marktaandeel bereiken. De Week van de Toegankelijkheid helpt bij het creëren van die bewustwording.

 

www.weekvandetoegankelijkheid.nl