Terugblik: Specsavers Clinical Conference

Op dinsdagavond 16 april organiseerde Specsavers de online Clinical Conference vanuit het Teylers museum in Haarlem, met als hoofdthema inclusiviteit en omgaan met gehoorverlies. Joyce de Ruiter, die op haar 16e de diagnose van het syndroom van Usher kreeg, leidde de conferentie. Joyce is slechthorend én slechtziend door Usher. Ondanks haar gehoorverlies en verminderd zicht ziet ze dit niet als beperking, maar integreert ze het in haar werk als ondernemer en spreker. De avond begon met een persoonlijk verhaal van Stan van Kesteren, communicatieadviseur en schrijver van de nieuwsbrief ‘Succesvol Slechthorend’. Hij ging vervolgens samen met Joyce de Ruiter en drie andere tafelgasten, bijgestaan door gebarentolk Bianca Dol en schrijftolken Margot de Vreede en Davy de Bruijn, in gesprek over de mentale impact van slechthorendheid. De andere gasten waren Kimberley van Zwieten, GZ-psycholoog bij GGMD; Sandra Boertien, ervaringsdeskundige in plotselinge doofheid en voorvechter van toegankelijkheid en inclusie voor doven en slechthorenden; en Nadine Park, audicien bij Specsavers in Amsterdam. Hier kijken we terug op de hoogtepunten van deze online Clinical Conference.

.

.

Persoonlijk verhaal: Stan van Kesteren

Stan van Kesteren, communicatieadviseur en schrijver van de nieuwsbrief ‘Succesvol Slechthorend’, trapt de Clinical Conference af en deelt zijn persoonlijke verhaal over het overwinnen van schaamte en onzekerheid rondom zijn slechthorendheid. Voor hemzelf heeft zijn gehoorverlies de meeste impact gehad tijdens sociale contacten, waaronder groepsgesprekken. Ondanks uitdagingen in zijn carrière heeft hij dankzij steun van organisaties zoals SH-jong en zijn partner Carmen geleerd om open te zijn over zijn gehoorverlies. Zijn ervaringen hebben geleid tot het starten van zijn nieuwsbrief, waarin hij de kracht van slechthorenden benadrukt en pleit voor meer betrokkenheid van hoorprofessionals. Stan moedigt aan tot open communicatie en het verkennen van alle beschikbare hulpmiddelen, en suggereert zelfs om als hoorprofessional opvallende hoortoestellen aan te prijzen als een mogelijkheid, om ervoor te zorgen dat mensen zich niet meer gaan schamen voor hun slechthorendheid en een manier vinden om hiermee te leven.

.

.

Talkshow

Gehoorverlies heeft een grote impact op het mentale welzijn en het dagelijks leven, vooral nu er steeds meer mensen, waaronder jongeren, mee te maken krijgen. Dit wordt opgemerkt door Nadine Park, audicien bij Specsavers in Amsterdam, die nauw betrokken is bij het onderwerp van deze Clinical Conference in haar dagelijkse werk. Tijdens de talkshow met de vier tafelgasten wordt besproken welke uitdagingen mensen met gehoorverlies tegenkomen in hun dagelijks leven. De belangrijkste boodschap die de vier tafelgasten willen overbrengen, is dat hoorprofessionals eerlijk moeten adviseren en informeren, en alleen oplossingen moeten aanraden die passen bij de klant. Sandra Boertien benadrukt: “Het is belangrijk om eerlijk te worden geïnformeerd over de mogelijkheden en beperkingen van hulpmiddelen”. Ze hoopt dat hoorprofessionals meer zullen samenwerken met mensen die slechthorend zijn, waardoor de communicatie en het begrip worden bevorderd. Sandra ontdekte pas op haar 22e dat ze slechthorend was en vond het ontvangen van gehoorapparaten een confronterend moment. Ze mist nu de vanzelfsprekendheid en denkt meer na over haar behoeften als ze ergens naartoe gaat, iets wat ze voorheen niet deed. Ze pleit ervoor dat hoorprofessionals een belangrijke rol spelen als buddy voor slechthorenden. Stan van Kesteren benadrukt dat het belangrijk is om de klant centraal te stellen en te begrijpen hoe zij hun leven willen leiden. Zo kunnen slechthorenden worden doorverwezen naar de juiste hulp wanneer nodig. Kimberley voegt hieraan toe dat hoorprofessionals alert moeten zijn op de emoties van hun klanten, zodat zij passende oplossingen kunnen bieden en samenwerken om te voorkomen dat slechthorendheid leidt tot depressie, angst, isolatie en andere mentale klachten. Haar droom is om een betere samenwerking tot stand te brengen binnen de specialistische ketenzorg rondom gehoorbeperkingen.

.

.

Het belang van schrijftolken

Naast de talkshow en het persoonlijke verhaal van Stan van Kesteren, vertellen Ans Kamer van de Stichting Plots- en Laatdoven en Margot de Vreede, schrijftolk, hoe een schrijftolk te werk gaat en wat het voordeel is van schrijftolken voor slechthorenden. Het inhuren van een particuliere schrijftolk is erg duur, maar gelukkig heeft iedereen met een gehoorverlies van 35 dB recht op tolkurenvoorziening. Deze tolkvoorziening kan worden aangevraagd via www.tolkcontact.nl, waar een link staat die verwijst naar het UWV. Audiciens zijn de laatste schakel en kunnen vertellen dat er meer hulpmiddelen zijn voor slechthorenden met 35 dB gehoorverlies om beter om te gaan met het gehoorverlies, waaronder schrijftolken, inzet van de GGMD voor mentale ondersteuning, solo-apparatuur en een waarschuwingssysteem om het leven in huis makkelijker te maken.

.

.

Terugkijken Clinical Conference

Heeft u de Clinical Conference gemist en zou u de conferentie terug willen kijken? Bekijk de conferentie hier: www.vimeo.com/event/4185603/dbb471937e?mc_cid=3f447c71fa&mc_eid=d0b6702cc2

 

MEER INFORMATIE

www.clinicalconference.eu/hoorzorg

Tags: