ACT™ Test: Gamechanger voor Oticon

Al meer dan 100 jaar is het audiogram onveranderd de basis om de kwantiteit van het gehoor te meten. Na vele jaren van onderzoek is de langverwachte diagnostische vervolgtest, de Audible Contrast Treshold (ACT™) Test beschikbaar. ACT is een supersnelle, taalonafhankelijke test van gemiddeld 2 minuten waar uw cliënt een sirene in lawaai moet herkennen. Het gaat hierbij om het bepalen van de hoorbare contrastdrempel; de ontbrekende stukjes worden ingevuld voor een optimale, gepersonaliseerde diagnose. ACT meet dus de kwaliteit van het gehoor; wat iemand nodig heeft om optimaal te functioneren als het gaat om spraak in achtergrondgeluid. Oticon sloot zeven jaar geleden aan bij ontwikkelaar en zusterbedrijf Interacoustics Research Unit en deed klinisch onderzoek. Oticon is blij deze revolutionaire diagnostische test als eerste te omarmen.

www.oticon.nl/act

Tags: