De drie pijlers van Phonak

De drie pijlers van Phonak zijn signaal-ruisverhouding, het verbeteren van spraakverstaan en het verminderen van luisterinspanning. Dit komt allemaal samen in de Phonak SmartSpeech™-technologie, eigenlijk de rode draad door de EUHA-stand heen. Veel demo’s: hoe de technieken werken, zoals het automatisch aanpassen uit welke richting de prominente spraak komt (SpeechSensor™) en het versterken van zachte spraak (SpeechEnhancer™). Ook heel belangrijk voor Phonak is het thema ‘reliability’, de betrouwbaarheid van de techniek. Er is een aantal testopstellingen nagebootst, zoals 5000 keer een hoortoestel in de oplader zetten zonder dat de draad breekt en het onder water zetten van hoortoestellen.

www.phonak.nl

Tags: