Maastricht UMC+ onderzoekt DBS bij tinnitus

Wat kan er worden gedaan voor patiënten met ernstige tinnitus voor wie de bestaande behandelingen niet hebben gewerkt? Deze vraag houdt onderzoekers van het Maastricht UMC+ al jaren bezig. Daarom voert het Maastricht UMC+ onderzoek uit naar de toepassing van diepe hersenstimulatie (DBS) voor deze patiënten.

 

Soms verdwijnt tinnitus of oorsuizen vanzelf. Als dat niet gebeurt, zijn er meerdere behandelingen mogelijk, zoals een hoortoestel of cognitieve gedragstherapie. Bij een klein deel van de patiënten blijken al deze behandelingen niet het gewenste resultaat op te leveren. Voor deze groep wordt in het Maastricht UMC+ (MUMC+) onderzocht of behandeling met DBS van toepassing kan zijn. Bij DBS plaatst een neurochirurg één of twee elektroden diep in de hersenen. Deze elektroden worden met kabels onder de huid verbonden met een pulsgenerator (batterij) in de buik. Met behulp van deze techniek kunnen met hoge frequentie continu stroomstootjes worden gegeven naar de gebieden in de hersenen waar de elektroden zich bevinden. De veranderingen in de hersenen die hierdoor plaatsvinden, zorgen voor een verbetering van (sommige) van de symptomen van bepaalde aandoeningen. In het MUMC+ wordt DBS momenteel toegepast bij patiënten met de ziekte van Parkinson, tremoren, dystonie, epilepsie, het syndroom van Gilles de la Tourette en obsessief-compulsieve stoornis (OCD).

 

DBS bij tinnitus

Neuroloog en klinisch neurofysioloog dr. Mark Janssen leidt het onderzoek en legt uit hoe DBS mogelijk ook patiënten met ernstige tinnitus kan helpen. “Hersenonderzoekers in het MUMC+ hebben eerst gezocht naar het precieze gebied in de hersenen dat een rol speelt bij tinnitus. Dat gebied blijkt in de thalamus, een belangrijk deel van de kern van de hersenen, te liggen en noemen we de MGB (Medial Geniculate Body). Na jarenlang voorbereiden hebben we uitgevonden hoe we DBS moeten toepassen in dat gebied om de tinnitus mogelijk te verlichten. Dit gaan we in dit onderzoek doen bij maximaal zes proefpersonen, die aan strenge criteria moeten voldoen, zoals een volledig multidisciplinair behandeltraject hebben doorlopen bij ons tinnituszorgteam of Adelante.”

 

Eerste patiënt

Het onderzoeksteam heeft de inzichten verzameld die zijn opgedaan bij de behandeling van de eerste patiënt. Deze inzichten zijn gepubliceerd in het vakblad Brain Stimulation. Janssen benadrukt dat op basis van de resultaten van één proefpersoon nog geen conclusies kunnen worden getrokken: “Of DBS bij tinnitus echt volledig veilig en effectief is, kan pas worden bepaald als meerdere patiënten zijn behandeld en opgevolgd. Bij de eerste patiënt hebben we wel gezien dat de klachten een jaar na de operatie zijn verminderd en er geen ongewenste bijwerkingen zijn opgetreden als gevolg van de behandeling. We zijn dus hoopvol over de nieuwe behandeling, maar we moeten ook benadrukken dat het nog jaren kan duren voordat het onderzoek is afgerond en DBS beschikbaar zou kunnen komen voor een grotere groep mensen met ernstige tinnitusklachten.”

 

MEER INFORMATIE

www.hersenenzenuwcentrum.mumc.nl

 

BEELD BRON: Afbeelding van 8photo op Freepik