Vernieuwing & duurzaamheid bij Hoorexpert

We beleven, evalueren, ijken en beleven opnieuw: een cyclus van vernieuwing. Hoorexpert vormt hier geen uitzondering op en blijft zichzelf vernieuwen, in meerdere opzichten.

3 in 1
Het afgelopen jaar heeft Hoorexpert zijn marketingmix eens goed onder handen genomen. Waar de Hoorexpert-groep zich voorheen in de markt zette als drie verschillende bedrijven (HearSolutions, Hoorexpert-groothandel en Audio-ropa Nederland), is het bedrijf nu geconsolideerd tot één totaalleverancier: ‘Dé specialist in hooroplossingen’ voor alle hoorhulpmiddelen naast het hoortoestel. Zo kan Hoorexpert zijn drie doelgroepen beter en relevanter bedienen (de hoorzorgprofessional, de particulieren én de partijen die bezig zijn met toegankelijkheid). Vooral als het onderwerpen zoals werkplekaanpassingen betreft, waar veel overlap is in de behoeften van deze doelgroepen bij het leveren van producten en diensten. Om deze eenheid duidelijk uit te dragen heeft Hoorexpert een nieuwe huisstijl ontworpen en geïmplementeerd, wat onder meer is terug te zien in de vernieuwde website en alle herziene marketingmaterialen. In de loop van dit jaar zal dit nog verder worden uitgewerkt.

Green deal
Een ander onderdeel van de vernieuwing bij Hoorexpert is de nadruk op duurzaamheid. Zoals vele andere bedrijven neemt ook Hoorexpert energiebesparende maatregelen, zoals het verwarmen per ruimte middels IR-panelen en het inzetten van LED-verlichting. Toch gaat Hoorexpert binnen de specifieke werkprocessen nog nét een stapje verder, waardoor Hoorexpert bij enkele zorgverzekeraars al wordt aangemerkt als ‘duurzamere keuze’. Zo levert de hoofdleverancier van Hoorexpert verpakkingsvrij en worden er geen verpakkingen meer meegenomen naar installatieafspraken. De benodigde producten worden per afspraak verzameld in kleinere, herbruikbare eurobakken. Daarnaast stimuleert Hoorexpert de leveranciers om plasticvrije verpakkingen te ontwikkelen. Hoorexpert werkt zo veel mogelijk papierloos, bijvoorbeeld met behulp van tablets voor de buitendienstmedewerkers, digitale facturatie, gedigitaliseerde administratie, communicatie per e-mail of WhatsApp en online formulieren voor aanvragen en klanttevredenheidsonderzoeken. Waar wél papier gebruikt wordt, bijvoorbeeld in drukwerk, kiest Hoorexpert voor een CO2-neutrale oplossing. Deze en andere inspanningen hebben er dan ook toe geleid dat Hoorexpert afgelopen september meetekende voor het gedachtegoed van de Green Deal Duurzame Zorg, een collectief voor duurzaamheid in de zorg. Dit voorjaar, rond Earth Day en Sustainability Day, zal Hoorexpert extra aandacht besteden aan duurzaamheid.

Vernieuw(en)de blik op de zaken
Naast World Earth Day is het ook bijna World Hearing Day. Dit jaar met het thema ‘Changing mindsets: Let’s make ear and hearing care a reality for all’. Dit thema richt zich op het bestrijden en overwinnen van uitdagingen die voortkomen uit maatschappelijke misvattingen, negatieve percepties en stigmatiserende denkwijzen rondom oor- en gehoorproblemen. Via bewustwording en het delen van evidence based informatie en voorlichting, zetten we als wereldgemeenschap een cruciale stap op weg naar het waarborgen van toegankelijke oor- en hoorzorg voor iedereen. Als totaalleverancier voor hooroplossingen streeft Hoorexpert dit al jaren na. Dat uit zich onder andere in het netwerk en de relaties van Hoorexpert. Van brancheverenigingen zoals GAIN en verzekeringsmaatschappijen tot overheidsinstanties en van opleidingsinstituten tot hoorzorgprofessionals. Het Hoorexpert-netwerk is geënt op verbondenheid > voorlichting > awareness > taboes doorbreken > gezonde gehoorketen.

StHOORies
Ook het vorig jaar in het leven geroepen concept StHOORies is bedoeld om algemene awareness te vergroten en negativiteit rondom hoorbeperkingen tegen te gaan. Deze in samenwerking met Earline gepubliceerde ervaringsverhalen helpen patiënt en zorgverlener elkaar beter te begrijpen, de drempel om hulp te zoeken te verlagen en de weg naar wederzijdse maatschappelijk verantwoorde hoorzorg vrij te maken. “Als dit alles gaat zoals bedoeld, ben ik ervan overtuigd dat het commerciële aspect (de eigenlijke ‘core business’ van Hoorexpert: handelen in hooroplossingen) vanzelf volgt”, aldus Hannah Salt, marketingcommunicatiespecialist bij Hoorexpert.

Tags: