Terugblik: World Hearing Day

3 maart was het de WHO Internationale Dag van het Gehoor. Dit jaar werd door de World Health Organization aandacht gevraagd voor gelijke kansen op oor- en hoorzorg en de rol die eerstelijnsgezondheidszorg hierbij kan spelen. Dit is belangrijk omdat het niet behandelen van gehoorschade onder andere kan leiden tot sociaal isolement, onveilige situaties, geheugenverlies, angst, depressie, slaapproblemen en een grotere kans om te vallen.

 

Rol van eerstelijns zorg in Nederland

Ook in Nederland kan de eerstelijns zorg een rol spelen in het aanpakken van gehoorschade. Het ontstaan van gehoorverlies is een geleidelijk proces. Tegen de tijd dat iemand zich realiseert dat het gehoor slechter wordt, kunnen het dagelijks leven én de gezondheid al op een negatieve manier beïnvloed zijn. Bovendien wachten mensen te lang (gemiddeld 7-10 jaar) om over te gaan tot de aanschaf van gehoorondersteuning. Huisartsen zouden een rol kunnen spelen in voorlichting over de bijeffecten van gehoorschade. Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Stakeholder Management, Schoonenberg HoorSupport, verwacht dat mensen met deze kennis sneller hun gehoorschade zullen aanpakken en dat daarmee andere gezondheidsproblemen voorkomen kunnen worden.

 

Internationaal

Meer dan 60% van de oor- en hoorproblemen in de wereld zouden kunnen worden opgemerkt en aangepakt via de eerstelijnsgezondheidszorg, echter heeft dit in veel landen nog niet voldoende aandacht. Daarom lanceert de WHO dit jaar een handboek voor deze zorgverleners.

De Hear the World Foundation (een initiatief van Sonova) richt zich op projecten in lage- tot middeninkomenslanden die kinderen met gehoorverlies toegang geven tot audiologische zorg. Met de Foundation zijn in 2021/22 40.000 kinderen en baby’s getest, krijgen jaarlijks meer dan 1000 kinderen een hoortoestel aangemeten en wordt er geld geïnvesteerd in voorlichting aan zorgverleners en het trainen van professionals en vrijwilligers. Rondom de Internationale dag van het gehoor doneert Schoonenberg geld aan deze stichting om ook vanuit Nederland hieraan een bijdrage te leveren.

 

TEKST: Expertquote Conny Polleunis, Hoofd Audiologie en Stakeholder Management, Schoonenberg HoorSupport. Aanleiding: World Hearing Day.

BEELD BRON: Afbeelding van karlyukav via: Freepik