Meer aandacht voor werken in de audicienbranche

De laatste tijd wordt er gelukkig meer aandacht aan besteed om werken in de audicienbranche meer onder de mens te brengen. De verschillende initiatieven van werkgevers en scholen zijn daar een mooi voorbeeld van. Als jongeren en zij-instromers meer bekend raken met het werken in de audiologie kan dat absoluut een boost geven aan de interesse voor deze mooie branche.

Echter hoe mooi alle initiatieven ook zijn, het aantrekken van jongeren en zij-instromers begint toch echt bij de ondernemers in de branche. Hoe meer ruimte zij maken om leerlingen op te leiden, hoe sneller het tekort van personeel in de branche wordt getackeld. Stelt u zichzelf daarom eens de volgende vragen:

  • Heb ik last van krapte in de markt?
  • Kan ik op enige termijn last krijgen van de krapte in de branche?
  • Wat doe ik om de krapte in mijn zaak (en dus de branche) te voorkomen?

Audio vacatures ziet al sinds de start van de website dat er veel aandacht uitgaat naar het werven van de vakspecialisten, maar ze zien ook dat er vrij weinig aandacht is voor de werving van leerlingen. Als nog meer ondernemers zich inspannen voor het opleiden van een of meer leerlingen en tussentijds aan de slag gaan met de nodige partijen om de juiste personen te vinden, dan weten zij voor zichzelf dat de krapte hen niet zo snel zal raken. Audio vacatures helpt hier graag in mee.

 

Ondersteuning of vragen?

Audio vacatures helpt u graag verder met de invulling van uw vacatures. Dat kan door mee te denken in dit proces, maar ook door een advertentie op maat te schrijven of uw advertentie te plaatsen op de websites. U kunt contact opnemen met Tim de Vries via: [email protected]

 

www.audiovacatures.nl