Nederland moet investeren in dementievriendelijke buurten

Alzheimer Nederland onderschrijft de visie van verpleegkundige Teun Toebes en filmmaker Jonathan de Jong, de makers van de indrukwekkende documentaire ‘Human Forever’. Hierin wordt duidelijk dat de zorg voor mensen met dementie een transformatie nodig heeft, en niet alleen binnen verpleeghuizen.

 

De documentaire van Teun Toebes biedt inspirerende alternatieven voor het traditionele verpleeghuis, maar het merendeel van de mensen met dementie (70%) woont thuis. Het besef dat thuiszorg voor deze groep beter kan én moet, wordt door Alzheimer Nederland onderstreept. De organisatie komt met een concreet en uitgewerkt idee: investeer in dementievriendelijke buurten.

Deze buurten bieden niet alleen tal van ontmoetingsplekken, maar zorgen er ook voor dat buren en winkelpersoneel getraind zijn, en huizen zijn aangepast. Dementievriendelijke buurten verminderen de belasting voor mantelzorgers, verminderen de benodigde zorguren en stellen de verhuizing naar een verpleeghuis uit. Dit is cruciaal gezien het tekort aan zorgpersoneel en de groeiende groep mensen met dementie. Bovendien blijven mensen met dementie op deze manier integraal deel uitmaken van onze samenleving.

Gehoorschade is nog steeds een groot risicofactor voor dementie volgens Alzheimer Nederland. Het vroegtijdig aanpakken van gehoorproblemen is dan ook van cruciaal belang.

 

TEKST BRON: Gerjoke Wilmink, Alzheimer Nederland. 
Aanleiding: Wie dementie heeft, is nog steeds mens, maar dat wordt in 
Nederland weleens vergeten

BEELD BRON: Image by Freepik